Col·labora

La Dinamo Fundació aplicarà els seus recursos humans i materials a la promoció de l’habitatge cooperatiu d’acord als seus objectius i a les diferents línies d’actuació:

 • Subvencionant els processos formatius i de consolidació organitzativa dels grups impulsors.
 • Facilitant finançament assequible i amb criteris socials i solidaris a nous projectes i promocions.
 • Participant en la capitalització i en les inversions a llarg termini que requereix la consolidació i extensió dels habitatges cooperatius.
 • Finançant els processos de recerca, adquisició i sistematització de coneixement interdisciplinar en els diferents àmbits implicats en la promoció del model d’habitatge cooperatiu (sociològic, arquitectònic, urbanístic, jurídic, econòmic,…)

Per a la realització d’aquestes activitats, la Dinamo cercarà finançament activament a partir de la gestió del seu Patrimoni Fundacional i de la realització d’activitats econòmiques pròpies, així com de la captació de diversos recursos públics i privats (subvencions, llegats i diverses formes de mecenatge). A la vegada, La Dinamo també vol comptar amb les aportacions de persones i entitats de l’economia social que vulguin impulsar el projecte.

Com pots contribuïr-hi?

 • Donatius

  Aportacions en diners o altres actius financers.

   

  Públic objectiu: Persones físiques o jurídiques

  Beneficis fiscals:

  Si ets una persona física

  Et permetran descomptes en la teva quota de l’IRPF per import del 75% dels 150 primers euros donats i del 30% per als restants.

  Si les teves aportacions es mantenen o pugen en anys successius, podràs descomptar-te de la quota de l’IRPF el 35% de l’import donat. La declaració s’ha de fer de manera obligatòtia l’any següent, quan es fa la declaració de la renda.

   

  Si sou persona jurídica

  Us permetran descomptes en la quota de l’Impost de Societats per import del 35% de l’import donat.

  Si les vostres aportacions es mantenen o pugen en anys successius, podreu descomptar-vos de la quota de l’Impost de Societats el 40% de l’ import donat. Sent possible la seva declaració en els 10 anys següents.

  Contacta
 • Donacions

  Aportacions de béns, drets o serveis en espècies.

   

  Públic objectiu: Persones físiques o jurídiques

  Beneficis fiscals:

  Si ets una persona física

  Et permetran descomptes en la teva quota de l’IRPF per import del 75% dels 150 primers euros donats i del 30% per als restants.

  Si les teves aportacions es mantenen o pugen en anys successius, podràs descomptar-te de la quota de l’IRPF el 35% de l’import donat. La declaració s’ha de fer de manera obligatòria l’any següent, quan es fa la declaració de la renda.

   

  Si sou persona jurídica

  Us permetran descomptes en la quota de l’Impost de Societats per import del 35% de l’import donat.

  Si les vostres aportacions es mantenen o pugen en anys successius, podreu descomptar-vos de la quota de l’ Impost de Societats el 40% de l’ import donat. Sent possible la seva declaració en els 10 anys següents.

  Contacta
 • Quotes de col·laboració periòdiques

  Quotes periòdiques i recurrents en diners (sense cap dret a contraprestació per a qui les efectua).

   

  Públic objectiu: Persones físiques o jurídiques

  Beneficis fiscals:

  Si ets una persona física

  Et permetran descomptes en la teva quota de l’IRPF per import del 75% dels 150 primers euros donats i del 30% per als restants.

  Si les teves aportacions es mantenen o pugen en anys successius, podràs descomptar-te de la quota de l’IRPF el 35% de l’import donat.

  Si sou persona jurídica

  Us permetran descomptes en la quota de l’Impost de Societats per import del 35% de l’import donat.

  Si les vostres aportacions es mantenen o pugen en anys successius, podreu descomptar-vos de la quota de l’ Impost de Societats el 40% de l’ import donat.

  Contacta
 • Convenis de col·laboració empresarial

  Ajuts econòmics d’empreses o professionals a canvi que la fundació difongui per escrit per qualsevol mitjà el seu suport a les activitats.

   

  Públic objectiu: Persones físiques i jurídiques que realitzen activitats econòmiques

  Beneficis fiscals:

  Si ets una professional o empresària individual

  A través d’aquesta forma de mecenatge, els imports que aportis (diferents i afegits als donatius i donacions) estaran exempts d’IVA i seran considerats despesa deduïble per a la determinació de la base imposable de les teves activitats econòmiques en la teva declaració anual d’IRPF. Per la seva part, La Dinamo deixarà constància pública de la teva contribució a l’impuls de l’habitatge cooperatiu.

  Si sou empresa o entitat que desenvolupa activitats econòmiques

  A través d’aquesta forma de mecenatge, els imports que aportis (diferents i afegits als donatius i donacions) estaran exempts d’IVA i seran considerats despesa deduïble per a la determinació de la base de l’Impost de Societats. Per la seva part, La Dinamo deixarà constància pública de la teva contribució a l’ impuls de l’habitatge cooperatiu.

  Contacta
 • Patrocini

  Contractes de prestació de serveis publicitaris en els quals la fundació cedeix la seva imatge i marca per promoure els productes o serveis del patrocinador.

   

  Públic objectiu: Empreses i altres entitats amb activitat econòmica. Especialment si sou una cooperativa, persona física o entitat vinculada a l’economia social, en particular en activitats relacionades directament o indirecta amb l’habitatge.

  Contacta
 • Fons especials

  Béns aportats per ser destinats a finalitats d’interès general de forma transitòria o definitiva sense necessitat de constituir una fundació.

   

  Públic objectiu: Persones físiques i jurídiques interessades en desenvolupar amb certa autonomia projectes particulars coherents amb les finalitats de la fundació.

  Si voleu que el vostre patrimoni es posi al servei de la promoció de l’habitatge cooperatiu o voldríeu desenvolupar algun aspecte en particular col·laborant de forma més activa en les activitats de La Dinamo, el Codi Civil de Catalunya ofereix la possibilitat de constituir fons especials adscrits a la fundació que poden facilitar-te el desenvolupament del teu projecte col·laborant amb nosaltres amb totals garanties.

  Contacta

 

Si vols fer una donació

Compte bancari

ES62 1491 0001 2530 0006 4166

 

(Posa el teu nom i DNI al concepte de la transferència)