Què és l’habitatge cooperatiu

El model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús es basa en l’organització cooperativa i sense ànim de lucre per a proveir d’habitatge digne a un preu assequible a les persones sòcies que la conformen. Aquestes gaudeixen d’un dret d’ús indefinit sobre un dels habitatges, mitjançant el pagament d’una quota inicial i una quota d’ús mensual assequible.

Aquest model concep l’habitatge com a bé d’ús i no d’inversió i aposta per la seva desmercantilització en tant que dret fonamental. És un model col·lectiu impulsat per les futures persones usuàries que permet desenvolupar projectes de convivència socials, participatius i solidaris. Un model que pot incidir en la transformació social amb l’impuls d’una economia solidària i sostenible que posa al centre el benestar i cura de les persones i el medi ambient.

Propietat col·lectiva                     

Característiques del model

 Potencialitats del model 

 • Principis del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús

  La Xarxa d’Economia Solidària (XES) va crear la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu i Transformador, un espai de trobada d’entitats i col·lectius que volem treballar conjuntament per a impulsar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.
  Des d’aquest espai impulsem 5 principis del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús que defensen la col·lectivitat com a motor del model, la inclusivitat com a eina contra la desigualtat en l’accés a l’habitatge digne, la propietat col·lectiva com a aposta per l’habitatge com bé d’ús i sense ànim de lucre, la col·laboració i solidaritat entre usuàries de la cooperativa i la sostenibilitat.

 • L’apoderament col·lectiu com a motor del model

  Que pugui servir al conjunt de les classes populars per a resoldre col·lectivament l’accés a un habitatge digne i adequat.

 • Inclusivitat

  Volem que sigui una alternativa assequible per al màxim de llars, de diferents sectors culturals i nivell d’ingressos.

 • Propietat col·lectiva

  Que sigui netament anti especulatiu, i que contribueixi a consolidar la concepció de l’habitatge d’acord amb el seu valor d’ús i no al seu valor de canvi.

 • Generador de noves xarxes de solidaritat i suport mutu

  Que cada projecte pugui esdevenir un nou espai des d’on seguir cooperativitzant el consum o el treball, o des d’on articular-nos amb altres lluites socials del territori i implicar-nos en l’entorn.

 • Sostenibilitat que posa la vida al centre

  Que tingui cura del medi ambient dibuixant projectes sostenibles que redueixin l’impacte ambiental i el consum de recursos. Així mateix, que ofereixi l’oportunitat d’impulsar models de convivència diferents, que permetin viure més en comunitat, compartint espais i serveis, i enfortint els llaços de solidaritat i de cura mútua amb les persones amb què compartim el projecte

Experiències existents

 • Model a altres països

  El model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús compta amb un llarg recorregut a diversos països: Dinamarca, Suècia, Alemanya o Uruguai compten amb experiències àmpliament consolidades, tot i que cadascuna d’elles presenten especificitats i recorreguts singulars.

  Cooperatives Andel i Associacions Almene – Dinamarca

  A Dinamarca existeixen dos models que provenen del cooperativisme i l’associacionisme: l’Andel i l’Almene. El 2015, quasi el 30% dels habitatges de Dinamarca (i més del 50% dels de Copenhague) forma part d’aquests dos models amb un dilatat recorregut històric, un ampli reconeixement i una forta implantació en el conjunt del territori. Article: Asociaciones y cooperativas de vivienda en Copenhague y Dinamarca, de Lorenzo Vidal-Folch.

  Model FUCVAM – Uruguay

  Les més de 600 cooperatives autogestionades existents s’agrupen formant la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), una estructura de grau superior que compta amb més de 50 anys de trajectòria i que, en total, incorpora més de 20.000 habitatges. fucvam.org.uy

 • Iniciatives a Catalunya

  Cal Cases

  Cal Cases és una cooperativa d’habitatges en cessió d’ús ubicada al Bages. Des de 2007, més de 30 persones impulsen una experiència de vida d’àmbit rural i en comunitat, buscant una alternativa a l’actual model hegemònic. calcases.info

  La Borda

  Habitatges La Borda és una cooperativa d’habitatges de propietat col·lectiva i autoorganitzada que neix entorn la reivindicació de la Plataforma Can Batlló és pel Barri, sota la idea «construïm habitatge per construir comunitat». El projecte el formen una seixantena de persones, que promouen un edifici de 28 habitatges amb protecció oficial en el perímetre de l’antic recinte fabril de Can Batlló, a Sants, Barcelona. laborda.coop

  Princesa 49

  Princesa 49 és un dels projectes que impulsa i gestiona Sostre Cívic, una cooperativa que aposta pel model en cessió d’ús. L’immoble, ubicat al centre de Barcelona, està format per cinc habitatges i serà rehabilitat properament. sostrecivic.coop