Publicacions

 • Informe sobre el règim jurídic que ha de regir la mobilització de sòl de titularitat pública

  Informe sobre el règim jurídic que ha de regir la mobilització de sòl de titularitat pública

  La Dinamo
  Pareja i Associats Advocats

 • El foment de l’habitatge cooperatiu en el marc de les polítiques d’habitatge de Catalunya.

  El foment de l’habitatge cooperatiu en el marc de les polítiques d’habitatge de Catalunya.

  La Dinamo
  Lacol, IERMB

 • Contemporary Co-housing in Europe

  Contemporary Co-housing in Europe

  Pernilla Hagbert, Henrik Gutzon Larsen, Håkan Thörn and Cathrin Wasshede

 • Article: L’habitatge per a qui l’habita

  Article: L’habitatge per a qui l’habita

  Mara Ferreri

 • Polítiques de referència internacionals per a la promoció d’habitatge cooperatiu d’usuàries

  Polítiques de referència internacionals per a la promoció d’habitatge cooperatiu d’usuàries

  La Dinamo
  Lacol, CIDOB, IGOB-UAB

 • International policies to promote cooperative housing

  International policies to promote cooperative housing

  La Dinamo
  Lacol, CIDOB, IGOB-UAB

 • Public-cooperative housing policies: An international comparative perspective

  Public-cooperative housing policies: An international comparative perspective

  La Dinamo
  Lacol, CIDOB, IGOB-UAB

 • Cooperativitzem el mercat d’habitatge privat

  Cooperativitzem el mercat d’habitatge privat

  La Dinamo

 • Com crear un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

  Com crear un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

  La Dinamo

 • Mietshäuser Syndikat

  Mietshäuser Syndikat

  Viatge a Friburg
  Sotrac | La Borda |
  La Dinamo

 • Visita a habitatges socials i cooperatius a Dinamarca

  Visita a habitatges socials i cooperatius a Dinamarca

  Mònica Díaz

 • Sobre el marc legal aconsellable per impulsar el model

  Sobre el marc legal aconsellable per impulsar el model

  La Dinamo
  Cristina R. Grau

 • El foment públic del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús a Dinamarca i Uruguai

  El foment públic del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús a Dinamarca i Uruguai

  La Dinamo
  Lorenzo Vidal

 • Procés de promoció d’un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

  Procés de promoció d’un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

  La Dinamo

 • Cartera de Inmuebles de Vivienda de Interés Social: Alternativas para la provisión de suelo en Uruguay

  Cartera de Inmuebles de Vivienda de Interés Social: Alternativas para la provisión de suelo en Uruguay

  Carlos Mendive

 • 50 Aniversario Cooperativismo de Vivienda en Uruguay

  50 Aniversario Cooperativismo de Vivienda en Uruguay

  Revista del Centro Cooperativista Uruguayo

 • La Borda: A case study on the implementation of Cooperative Housing in Catalonia

  La Borda: A case study on the implementation of Cooperative Housing in Catalonia

  Arnau Andrés | Eduard Cabré

 • How to set up a Housing    Co-operative

  How to set up a Housing Co-operative

  Radical Routes

 • Arquitecturas del cuidado

  Arquitecturas del cuidado

  Irati Mogollón | Ana Fernández

 • Cooperative Housing Toolbox

  Cooperative Housing Toolbox

  Northcountry Cooperative Foundation

 • Accompagner les projets d’habitat coopératif et participatif

  Accompagner les projets d’habitat coopératif et participatif

 • Learning from co-housing initiatives

  Learning from co-housing initiatives

  Tummers Lidewij

 • Libre Blanc de l’Habitat Participatif

  Libre Blanc de l’Habitat Participatif

 • Los proyectos de vivienda alternativa: un ejemplo de cooperativismo en Alemania

  Los proyectos de vivienda alternativa: un ejemplo de cooperativismo en Alemania

  Kristina Hille | Revista Idelcoop

 • CooperHaBITAr. Claves para la generación de procesos cooperativos. Casos de estudio

  CooperHaBITAr. Claves para la generación de procesos cooperativos. Casos de estudio

  Universidad de Sevilla | URBANIA Zh Gestión

 • CooperHaBITAr. Claves para la generación de procesos cooperativos. Claves reflexiones y propuestas

  CooperHaBITAr. Claves para la generación de procesos cooperativos. Claves reflexiones y propuestas

  Universidad de Sevilla | URBANIA Zh Gestión

 • CooperHaBITAr. Claves para la generación de procesos cooperativos. Conclusiones

  CooperHaBITAr. Claves para la generación de procesos cooperativos. Conclusiones

  Universidad de Sevilla | URBANIA Zh Gestión

 • Andel: el model escandinau d’accés a l’habitatge

  Andel: el model escandinau d’accés a l’habitatge

  Raül Turmo | Fundació Jaume Bofill

 • Asociaciones y Cooperativas de vivienda en Copenhague y Dinamarca

  Asociaciones y Cooperativas de vivienda en Copenhague y Dinamarca

  Lorenzo Vidal-Folch