Serveis que oferim

Suport tècnic i organitzatiu

Oferim suport tècnic i organitzatiu en el desenvolupament de projectes d’habitatge cooperatiu. Donem suport en la resolució de les qüestions organitzatives, jurídiques, econòmiques i arquitectòniques associades al procés de promoció, tot fomentant l’apoderament i participació per part de les persones sòcies i futures usuàries.

Oferim suport en el disseny i implantació de programes i accions per a l’impuls de l’habitatge cooperatiu en el territori a institucions d’àmbit públic o comunitari.  

Suport econòmic 

Oferim orientació en el disseny financer de projectes d’habitatge cooperatiu i diferents mecanismes de suport per al seu finançament.

Oferim finançament assequible i amb criteris socials i solidaris a nous projectes i promocions. Donem suport mitjançant subvencions als processos de formació i consolidació de noves organitzacions.

Difusió i formació 

Ajudem a difondre el model a través de l’organització, participació o col·laboració en actes o presentacions destinades a persones, col·lectius, entitats i institucions.

Investigació 

Impulsem i desenvolupem estudis i projectes de recerca per a l’ampliació i sistematització del coneixement en el camp de l’habitatge cooperatiu des de múltiples vessants i perspectives.

Subscriu-te al butlletí digital aquí

Serveis a l’usuari

 • Persona

  • T’ajudem a posar-te en contacte amb cooperatives i organitzacions que estiguin impulsant projectes d’habitatge cooperatiu.
  • Et convidem a assistir a la propera sessió que desenvolupi La Dinamo on expliquem les característiques de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i donem eines per organitzar-te i impulsar nous projectes.
  • T’ajudem a organitzar una xerrada al teu barri o ciutat per a difondre el model i promoure l’organització d’un nou grup per impulsar un nou projecte

  Contacta

 • Grup organitzat

  • Us acompanyem en el desenvolupament d’un nou projecte d’habitatge cooperatiu. Us donem suport en les tasques organitzatives, així com en el desenvolupament i resolució de les qüestions jurídiques, econòmiques i arquitectòniques al llarg de tot el procés de promoció, fomentant l’apoderament i participació per part de totes les sòcies.

  Alguns dels serveis concrets són: suport a la consolidació de l’organització, la definició dels estatuts socials i del reglament de règim intern, treballs per a la disposició de sòl o edifici, desenvolupament de l’estructura econòmica i recerca de finançament i definició del model de convivència.

  • Us oferim suport econòmic per al desenvolupament del projecte cooperatiu a través de diferents línies de finançament i de subvenció.

  Contacta

 • Institucions

  • Us ajudem en el desenvolupament de polítiques públiques per a l’impuls de l’habitatge cooperatiu en el vostre territori.
  • Us donem suport en l’activació de nous grups de persones que impulsin nous projectes d’habitatge cooperatiu en el vostre àmbit i us assessorem en la implementació de programes i mesures de suport a les noves organitzacions.
  • Desenvolupem estudis específics per a la introducció de mesures de foment a l’habitatge cooperatiu en documents de planificació de polítiques d’habitatge, com plans locals d’habitatge.
  • Us ajudem a difondre el model a través de l’organització i participació en actes o presentacions destinades a persones o col·lectius al vostre territori.
  • Oferim formació a tècnics, personal municipal o membres d’organitzacions sobre les característiques i procediments per al desenvolupament de nous projectes d’habitatge cooperatiu.

  Contacta

 • Transformació de patrimoni a projectes cooperatius

  • T’ajudem a donar un ús social al teu patrimoni, facilitant el desenvolupament d’un nou projecte d’habitatge cooperatiu.
  • Desenvolupem els estudis tècnics i econòmics per a determinar el potencial de la finca i fem d’enllaç amb organitzacions interessades en impulsar un nou projecte.

  Contacta