Habitatges La Borda i La Dinamo Fundació treballen en un conveni de col·laboració

Habitatges La Borda i La Dinamo Fundació treballen en un conveni de col·laboració

El passat mes d’octubre s’iniciaren les converses entre La Dinamo i la cooperativa d’habitatges en cessió d’ús Habitatges La Borda per treballar en un conveni de col·laboració entre les dues entitats.

Els aspectes de la col·laboració, encara en procés de debat a les dues organitzacions, es centren en la participació de La Dinamo en el finançament del projecte de la cooperativa a Can Batlló i en la generació d’un coneixement compartit entre les dues entitats. En el primer cas, s’inauguraria així l’activitat de La Dinamo en relació al suport financer a projectes duts a terme per cooperatives d’habitatge cooperatiu i garantir així la seva viabilitat, mentre que en el segon punt, es proposa treballar conjuntament en la sistematizació del procés de constitució i promoció d’habitatges que està duent a terme La Borda. Això ha de permetre a ambdues entitats optimitzar la capacitat de transfsrència de coneixements i experiències, i posar-los a l’abast d’aquelles persones o grups interessats.

Aquest és el pimer conveni d’aquestes característiques en què treballa La Dinamo, i ve a suposar l’inici de les seves activitats fundacionals: suport a projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús existents i vetllar per la generació de nous.

Es preveu que durant el primer trsimestre del 2017 ambdues entitats signaran el conveni de col•laboració.