La Dinamo iniciem activitat! Col·labora!

La Dinamo iniciem activitat! Col·labora!

Estem molt contentes de poder anunciar que La Dinamo es posa en marxa i inicia les seves activitats aquest desembre de 2016. La fundació cerca esdevenir des d’un principi una eina proactiva al servei de la sensibilització, l’extensió, el suport i la consolidació de projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

Al servei d’aquests objectius, La Dinamo està desplegant el 2016 una estratègia d’intervenció en àmbits diversos que van des del suport integral a projectes fins la promoció de marcs legislatius propis pel model. La fundació ja ha posat a disposició de les seves activitats els fons propis de l’entitat, iniciant processos de suport a nous projectes, aportant finançament amb criteris socials a noves promocions o inversions per part de projectes existents o col·laborant en recerques en els diferents àmbits implicats en la promoció del model.

En aquesta voluntat d’intervenció, La Dinamo necessita comptar amb el major suport per part de persones, entitats o institucions que coincideixin en la necessitat de desplegar alternatives generalitzables d’accés a un habitatge digne i en la voluntat d’apostar de forma decidida pel model d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús.

Un major nombre de col·laboracions o aportacions a La Dinamo han de permetre incrementar l’activitat i la capacitat d’incidència de la fundació, però també visibilitzar un suport social ampli, un compromís comú en la voluntat de transformació i una aposta decidida per l’extensió de les fórmules associades a l’economia social i solidària.

Per això, us volem convidar a col·laborar amb La Dinamo a través d’un dels següents mecanismes:

Ets una persona física o una professional o empresària individual?

Podeu efectuar donatius o donacions a La Dinamo Fundació, sigui en forma de donació única o mitjançant quotes periòdiques. Les vostres donacions poden ser dineràries, però La Dinamo també treballa per accedir a aportacions en forma de dret real, o traspàs de la propietat, d’habitatges, edificis o finques, garantint en qualsevol dels casos que aquestes aportacions es destinaran a la consecució dels objectius fundacionals.

En tots els casos, atès que La Dinamo és una entitat d’utilitat pública, aquestes donacions comportaran descomptes en la teva quota de l’IRPF per import del 75% dels 150 primers euros donats i del 30% per als restants. Si les teves aportacions es mantenen o pugen en anys successius, podràs descomptar-te de la quota de l’IRPF el 35% de l’import donat.

Col·labora!

Sou una empresa o entitat amb activitat econòmica?

Podeu efectuar donatius o donacions a La Dinamo Fundació, sigui en forma de donació única o mitjançant quotes periòdiques, que permetran descomptes en les quotes de l’Impost de Societats import del 35% de l’ import donat, que si es mantenen o pugen en anys successius, incrementen el descompte fins el 40%.

Col·labora!

Sou una cooperativa?

A banda dels mecanismes previstos pel conjunt de les empreses, les cooperatives poden destinar una part o la totalitat dels Fons d’Educació i Promoció del Cooperativisme, atès que els objectius de la fundació són els de fomentar i difondre el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús com quelcom d’interès general, així com treballar activament per generar processos d’intercooperació que puguin proveïr de serveis o productes als projectes d’habitatges cooperatius al llarg de la seva vida.

Col·labora!