Monogràfic “Noves perspectives per garantir el dret a l’habitatge digne”

Monogràfic “Noves perspectives per garantir el dret a l’habitatge digne”

El 13 de juliol, La Dinamo hem participat al monogràfic de l’Escola d’Estiu 2017 de la Diputació de Barcelona: “Noves perspectives per garantir el dret a l’habitatge digne”, convidats per l’Observatori DESC.

Hem presentat la Fundació i explicat el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús que impulsem. A partir de l’experiència de La Borda, hem pogut parlar de com es concep el projecte i de les diferents fases del procés de promoció. També hem parlat de la necessitat d’impulsar l’habitatge cooperatiu des dels governs locals i de les mesures de suport que es poden implementar.

La xerrada ha generat força interès, entorn el model, a la necessitat de dotar a les cooperatives de sòl públic per portar endavant els projectes i als avantatges de sistematitzar el procés per fer-ho assequible a un gran ventall de població i poder incidir en el mercat lliure d’habitatge.