Publicació de l’estudi “Cap a la generació d’un marc legal de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús”

Publicació de l’estudi “Cap a la generació d’un marc legal de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús”

El passat dijous 28 de juny, vàrem presentar al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona l’estudi “Cap a la generació d’un marc legal de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús”. Ara ja hi ha disponible per descarregar els dos textos que conformen el treball a l’apartat Publicacions del nostre web. En aquest post us expliquem breument en què ha consistit el projecte:

L’estudi “Cap a la generació d’un marc legal de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús”, és un projecte de La Dinamo Fundació, realitzat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona en el marc del programa de subvencions per a la Promoció i reforç de l’Economia Social i Solidària.

El projecte s’inscriu en la línia d’actuació de la fundació C/ Consolidació del model amb la qual es pretén contribuir a l’impuls de legislació i polítiques públiques que afavoreixin el desenvolupament del cooperativisme d’habitatge en règim d’ús, i fomentar l’articulació del sector i la intercooperació entre les seves entitats membres.

L’estudi neix de preguntar-se com ha evolucionat el model a dos països amb una llarga tradició en aquest camp, Uruguai i Dinamarca. S’observen dos elements comuns que tenen un paper rellevant en aquest sentit:

  • D’una banda, l’existència d’un marc legal que descriu les característiques del sistema i en garanteix el seu caràcter social i la seva utilitat pública.
  • D’altra banda, fruit d’aquesta utilitat pública, l’existència d’unes polítiques públiques que fomenten i contribueixen fortament al seu desenvolupament.

En aquest sentit, si bé l’habitatge cooperatiu en règim d’ús, en aquest moment d’emergència a Catalunya, presenta unes característiques generals força compartides, en la seva aplicació concreta pot prendre formes diferents a nivell societari, jurídic, econòmic…

Així doncs, l’objectiu d’aquest treball és avançar en la concepció d’un marc legal del cooperativisme d’habitatge en règim d’ús a Catalunya, que defineixi un model clarament anti-especulatiu, inclusiu i d’utilitat pública, i que faciliti la implicació de les institucions en el foment i generació de polítiques públiques que contribueixin al seu desenvolupament.

El treball està conformat per dos estudis. Aquests són:

Cal destacar i agrair la inestimable col·laboració de Clinhab, clínica jurídica en dret immobiliari i mediació residencial de la Universitat de Barcelona, en el marc de dues sessions de debat a la universitat i aportacions posteriors.

Finalment, entenem aquest treball com una documentació al servei del sector de l’habitatge cooperatiu en règim d’ús i les institucions públiques que ens permeti generar un debat col·lectiu per avançar entre totes en el que entenem que és una de les estructures bàsiques del model.