Presentem La Morada: nou projecte d’habitatge cooperatiu al barri de Roquetes

Presentem La Morada: nou projecte d’habitatge cooperatiu al barri de Roquetes

El passat 28 de juny en un acte en l’Ateneu de Nou Barris, La Dinamo va tenir el plaer de presentar al grup adjudicatari d’un solar a Roquetes per al desenvolupament d’un projecte d’habitatge cooperatiu en règim d’ús.

Aquesta és la nostra segona experiència mobilitzant patrimoni privat cap al model d’habitatge cooperatiu, en aquest cas en un barri popular amb un ric teixit associatiu i un moviment veïnal amb una llarga tradició organitzativa i combativa.

La cessió del sòl serà per 50 anys prorrogables a 75 i el grup serà el responsable d’impulsar el procés de disseny i construcció dels 12 habitatges, i
comptarà amb l’acompanyament de l’equip tècnic de la Dinamo.

L’avaluació de la convocatòria s’ha fet a través de criteris objectius avaluats per l’equip tècnic de La Dinamo, i els criteris subjectius han estat avaluats per un jurat format per cinc membres: 3 persones integrants del Patronat de La Dinamo, 1 persona integrant de l’equip tècnic de La Dinamo i 1 persona, externa a la fundació, amb una gran vinculació al territori.

El grup adjudicatari és La Morada, es tracta d’un grup de lesbianes, trans i dones, de diferents edats i procedències, amb una trajectòria conjunta des de fa més d’una dècada en l’activisme feminista i en els moviments socials de la ciutat de Barcelona.

Davant la situació de crisi actual d’accés a l’habitatge, que també està creuada per les desigualtats de gènere estructurals que incrementen els dificultats d’accés a l’habitatge de moltes dones, lesbianes i persones trans

la Morada neix com una aposta perquè l’habitatge cooperatiu feminista sigui possible.