Jornada sobre habitatge cooperatiu a les terres gironines

Jornada sobre habitatge cooperatiu a les terres gironines

Des de l’entorn local, els sistemes d’accés a l’habitatge es diversifiquen cada vegada més i el model de cooperatives d’usuàries d’habitatge és entès com un model pròxim i una possible solució.

En aquest context, el passat 20 d’abril La Dinamo hem participat en una jornada tècnica organitzada per la Diputació de Girona, en la qual han assistit unes 50 persones. La jornada s’ha orientat a personal tècnic i càrrecs electes dels ens locals i consells comarcals de la província.

A la sessió s’ha explicat el model cooperatiu i els mecanismes a l’abast dels ajuntaments per promoure polítiques públiques d’impuls i suport a projectes. També s’han explicat les claus del procés arquitectònic per part de Lacol, SCCL.

En el marc d’aquesta jornada, també s’han compartit vídeos per part de diverses experiències en fase de convivència, com La Borda, Cal Cases, i altres en fase de promoció, com Walden XXI.

La Borda: cooperativa d’habitatge en cessió d’ús – Ferran Aguiló

Ferran Aguiló, soci fundador i habitant de la Borda ens explica el procés pel qual va passar la cooperativa fins a aconseguir viure en comunitat en un edifici molt significatiu al voltant de les cooperatives d’habitatge. És l’edifici de fusta més alt de tot Espanya i dissenyat de manera participativa, en ell viuen de manera col·lectiva 40 adults i 12 infants compartint espais i serveis comuns.

Des de l’inici es va plantejar un procés participatiu en el qual tota la cooperativa va estar involucrada, des de la cessió del solar, disseny arquitectònic, la construcció i ara en el procés de convivència.

Ferran acaba la seva intervenció fent èmfasi en el rol de l’ajuntament i les entitats locals per al desenvolupament de projectes com aquest. La disponibilitat de sòl, o l’acompanyament per a negociar-lo, la flexibilitat a l’hora de modificar regulacions específiques que possibilitin dur a terme un projecte d’aquesta envergadura i finalment el suport en el finançament. Sempre tenint en compte que es tracta d’un model que planteja una nova forma de vida, una vida més solidària, en comunitat i fora de les lògiques especulatives del mercat.

Podeu consultar tots els vídeos al següent enllaç: diverses experiències en fase de convivència