La Dinamo atorga 20.000€ d’ajuts directes a projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya.

La Dinamo atorga 20.000€ d’ajuts directes a projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya.

La Dinamo ha rebut una donació de part del FEPC (Fons d’Educació i Promoció Cooperativa) d’una cooperativa, i ha publicat una  convocatòria per a atorgar ajudes econòmiques directes a projectes d’habitatge cooperatiu. El fet de ser una donació del FEPC és molt significatiu, ja que s’evidencia el suport que existeix en el sector. Estem fent ús de fons destinats a educació i promoció de cooperatives per a impulsar el cooperativisme d’habitatge.

La convocatòria tenia com a objectiu l’adjudicació d’una dotació de 20.000 destinats a projectes per un valor de 4.000 a fons perdut. 

S’han presentat 9 projectes molt interessants, dels quals s’han seleccionat les 6 cooperatives adjudicatàries. Les cooperatives seleccionades es troben ubicades en diferents llocs del territori català i compleixen amb els criteris establerts en la convocatòria: la propietat col·lectiva, criteris HPO, sostenibilitat, mecanismes de fons col·lectius, intercooperació, espais comunitaris, entre altres.

Projectes adjudicataris:

La Morada a Barcelona (12hab.). L’objectiu és la promoció d’un projecte amb perspectiva feminista i de gènere, que aposta per construir nous models de vida en comú i un clar foment de les cures al barri de Roquetes de Barcelona.

Un model feminista d’habitatge cooperatiu impulsat per lesbianes, persones trans i dones que posi al centre la interdependència, i on la vulnerabilitat és condició mateixa de possibilitat de la vida i de qualsevol forma de resistència o de creació de formes d’organització alternatives.

La Titaranya a Valls (23 hab.). Projecte que té per objectiu la rehabilitació de diverses finques del casc antic de Valls, apostant per la regeneració del centre a nivell habitacional, però també aportant una dinamització comunitària i en l’àmbit d’entitats de l’economia social.

L’aposta per integrar entitats dins la cooperativa assegura un impacte i un retorn social positiu per al municipi  i el nucli antic en concret.

La Raval a Manresa (18 hab.). Projecte Intergeneracional adjudicatari d’un solar públic al nucli antic de Manresa.

Cooperativa que planteja un projecte amb una forta component comunitària, apostant per la creació d’espais d’ús col·lectiu, i d’activitats obertes al barri, com a estratègia per fomentar la revitalització del casc antic.

Sostre Cívic – Habitatge Clau Mestra a Sant Cugat del Vallès (11 hab.). El projecte de Clau Mestra té la voluntat de ser nZEB (edificis de consum d’energia quasi nul, en anglès) i consta amb una auditoria en Bioconstrucció per garantir els objectius d’eficiència energètica i sostenibilitat. Es preveuen 11 habitatges, un espai col·lectiu de 38m2, i també un altre espai col·lectiu efímer a l’espai lliure. Un dels espais col·lectius serà compartit amb el barri, amb voluntat de teixir xarxa veïnal.

Llar Jove Marina Prat Vermell a Barcelona (32 hab.).  Un nou edifici per a 32 famílies que es construirà en un solar municipal amb cessió d’ús al barri de la Marina del Prat Vermell, al districte de Sants-Montjuïc. La proposta vol oferir una alternativa real a l’habitatge a Barcelona, basat en el model de cessió d’ús, que sigui integrador i sostenible des dels punts de vista social, energètic i econòmic.

La Tartana de Can Bofill a Molins de Rei (4 hab.).  Cooperativització d’una finca de 49,95 ha. de bosc i camps de cultiu i la masia de Can Bofill, situada en el parc natural de Collserola. Un projecte que busca donar una resposta col·lectiva l’accés a la terra i l’accés a l’habitatge i així aturar l’especulació i frenar les dinàmiques del mercat.

El nostre objectiu sempre ha estat i serà contribuir a fer possible l’impuls dels projectes per promoure un accés més universal a un habitatge digne, i ampliar el parc d’habitatge amb un ús social, així que volem agrair a totes les cooperatives participants i felicitar les adjudicatàries.

Descarregar la resolució pública PDF