La Morada inicia les obres del seu projecte feminista d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Roquetes

La Morada inicia les obres del seu projecte feminista d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Roquetes

Es convertirà en el primer projecte d’habitatge cooperatiu feminista i LGTBIQ+ a Barcelona que a més a més recupera sòl privat i guanya terreny a l’especulació.

La Morada és un projecte col·lectiu que sorgeix de la necessitat de l’accés a un habitatge digne, assequible i sostenible en un context d’emergència habitacional. El punt diferencial amb altres projectes d’habitatge cooperatiu és que La Morada està integrada per dones, lesbianes, trans i altres identitats dissidents que aposten per organitzar la vida, les cures i els afectes més enllà del model de la família nuclear. 


Addicionalment, el projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de La Morada ajuda a recuperar sòl privat cap a la via cooperativa i contribueix a fer front a l’ús especulatiu del sòl. La Morada s’edificarà en un solar buit que va ser comprat del mercat privat per La Dinamo Fundació i que després va cedir a La Morada a través d’una convocatòria oberta a 60 anys prorrogables a 75. El solar, per tant, passarà d’estar a mans privades a acollir 13 habitatges que es qualificaran d’Habitatge de Protecció Oficial i que ajudaran a contribuir al parc d’habitatge públic de Roquetes, un barri molt castigat per l’increment de preus del lloguer.

Projectes d’habitatge cooperatiu com La Morada confronten les lògiques del lliure mercat entenent l’habitatge des del seu valor d’ús i creant un parc d’habitatge assequible i comunitari cada vegada més gran. Seran futures veïnes de Cirerers, un altre dels més de 40 projectes d’habitatge cooperatiu que estan en convivència o promoció actualment a Catalunya.

A principis d’any La Morada iniciava una campanya de captació de sòcies per poder fer front a les aportacions econòmiques que han de dur a terme les membres per poder tirar el projecte endavant. A banda de les aportacions de capital La Morada va aconseguir un préstec amb el servei financer ètic i solidari de Coop57 i han estat beneficiades d’ajudes com HabitatCoop 2021 de la Generalitat de Catalunya que subvenciona una part dels costos de promoció i que han fet possible que el projecte fos més viable econòmicament. 

Tot i així amb l’encariment dels costos de subministraments i matèries primeres encara es necessiten més mesures públiques i una important col·laboració públic-cooperativa que permeti guanyar-li terreny al mercat de l’habitatge privat mitjançant la cooperativització del sòl sense reproduir exclusions.


L’edifici que acollirà a La Morada ha estat dissenyat per la cooperativa d’arquitectes Lacol de manera que es pugui adaptar a les necessitats de la cooperativa i de les unitats de convivència al llarg del temps.