La Dinamo Fundació aplicarà els seus recursos humans i materials a la promoció de l’habitatge cooperatiu d’acord als seus objectius i a les diferents línies d’actuació:

  • Subvencionant els processos formatius i de consolidació organitzativa dels grups impulsors.
  • Facilitant finançament assequible i amb criteris socials i solidaris a nous projectes i promocions.
  • Participant en la capitalització i en les inversions a llarg termini que requereix la consolidació i extensió dels habitatges cooperatius.
  • Finançant els processos de recerca, adquisició i sistematització de coneixement interdisciplinar en els diferents àmbits implicats en la promoció del model d’habitatge cooperatiu (sociològic, arquitectònic, urbanístic, jurídic, econòmic,…)

Per a la realització d’aquestes activitats, la Dinamo cercarà finançament activament a partir de la gestió del seu Patrimoni Fundacional i de la realització d’activitats econòmiques pròpies, així com de la captació de diversos recursos públics i privats (subvencions, llegats i diverses formes de mecenatge). A la vegada, La Dinamo també vol comptar amb les aportacions de persones i entitats de l’economia social que vulguin impulsar el projecte.