Què és La Dinamo

La Dinamo és una fundació que neix amb l’objectiu de fomentar i promoure la implantació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús com una alternativa als models convencionals d’accés a  l’habitatge, així com normalitzar la seva existència.

Volem esdevenir una eina de suport per aquelles iniciatives que contribueixen d’alguna manera en l’extensió dels projectes d’habitatge cooperatiu, i col·laborar amb elles per a fer possible la rèplica d’experiències pel territori.

Treballem també per a fer que l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús esdevingui un model d’accés a l’habitatge de referència en l’àmbit de l’economia social i solidària, contribuint a la generació de cooperatives autònomes i autosuficients. Fomentant la intercooperació i impulsant el treball en xarxa, per tal de construir de manera col·lectiva un model alternatiu d’habitatge no especulatiu, inclusiu i sostenible i de propietat col·lectiva.

La Dinamo està homologada com a Promotora Social d’Habitatge per l’Agència d’Habitatge de Catalunya.

Subscriu-te al butlletí digital aquí

Objectius i línies d’actuació

L’objectiu principal de La Dinamo és promoure la rèplica i consolidació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús al territori. Per a fer-ho, es desplegaran tres línies d’actuació:

01/ Rèplica

01/ Rèplica

> Impulsant nous projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús
> Donant suport tècnic a grups en el procés de promoció
> Donant suport tècnic a administracions locals i altres institucions
> Mobilitzant recursos i patrimoni privat cap a nous projectes cooperatius
02/ Difusió, recerca i formació

02/ Difusió, recerca i formació

> Divulgant i oferint recursos per a un major accés a informació sobre l’habitatge cooperatiu.
> Desenvolupant i col·laborant en estudis, investigacions i projectes de recerca en aquest camp.
> Oferint formació a persones, col·lectius o institucions per a l’impuls de l’habitatge cooperatiu.
03/ Incidencia i consolidació

03/ Incidencia i consolidació

> Impulsant la creació d’un marc legal propi per a l’habitatge cooperatiu, i fomentant polítiques de potenciació i consolidació del model.
> Promovent la intercooperació i treball amb altres sectors de l’economia social, feminista i de caràcter comunitari.
> Impulsant mesures per afavorir l’assequibilitat, l’inclusivitat i l’eficiència energètica de l’habitatge cooperatiu.

Organització

La nostra organització té una vocació de transversalitat, amb màxima participació de tots els seus membres en les decisions que es prenen en cada àrea de treball. 


Espai Dinamo

És una plataforma que integra la base social de La Dinamo, aglutinant les persones, grups i entitats interessades en la consolidació de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya. L’Espai Social està format per persones i grups que volen impulsar nous projectes cooperatius, persones i entitats donants, col·laboradores o patrocinadores, així com persones que contribueixen a la divulgació del model.

Estructura

Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la fundació. La representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. El Patronat vetlla, per tant, per orientar estratègicament les diferents àrees de treball així com supervisar i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats obtinguts.

Consell assessor

El Consell Assessor té la funció de concentrar experteses, coneixements i capacitat d’intervenció, per incrementar la qualitat, l’oportunitat i l’impacte de les activitats de la fundació. Es considera una oportunitat per sumar persones i entitats en un espectre ampli, que contribueixin a definir les estratègies i accions impulsades per La Dinamo.

Comitè executiu 

És el responsable de dirigir i portar a terme l’activitat quotidiana de la fundació. Aquesta comprèn quatre àmbits: la planificació estratègica, el desenvolupament de les línies d’actuació, la gestió i administració i la comunicació.

Equip Tècnic

L’equip tècnic és l’estructura de suport del Comitè executiu en el desenvolupament de les seves responsabilitats, i és l’encarregada de portar a terme específicament les tasques de gestió i administració de la fundació, així com el desenvolupament de projectes i activitat de La Dinamo.

Glòria Rubio

Postgraduada en Polítiques d’Habitatge.

Coordinadora d’Activitat de La Dinamo Fundació.

Esteban Juan

Màster en Direcció Econòmica-Financera .

Cap d’Administració i Finances de La Dinamo Fundació.

Laia Jubany

Graduada en Economia.

Tècnica d’Administració de La Dinamo Fundació.

Lucas Vidal

Graduat en Ciències Polítiques i Gestió Pública.

Tècnic d’Acompanyament a Projectes de La Dinamo Fundació.

Albert València

Graduat en Estudis d’Arquitectura.

Tècnic d’Acompanyament a Projectes de La Dinamo Fundació.

Quim Roca

Graduat en Dret.

Tècnic d’Acompanyament a Projectes de La Dinamo Fundació.

Andrea Castarlenas

Graduada en Publicitat i Relacions Públiques.

Tècnica de Comunicació de La Dinamo Fundació.


Intercooperació i xarxes

Participem en espais del sector: 

XES

La Dinamo som entitat sòcia de la XES i participem anualment a la Fira d’Economia Solidària de Catalunya. 

Sectorial d’Habitatge XES

Som entitat fundadora i participem a la Sectorial per a l’impuls i articulació dels projectes d’habitatge cooperatiu i les entitats que volem impulsar el model sota els principis de l’economia solidària arreu de Catalunya. 

GHS

Formem part de la Junta Directiva  de l’Associació de Gestors d’Habitatge Social de Catalunya i hi participem per a l’impuls i defensa de l’habitatge social a Catalunya, en col·laboració amb empreses municipals d’habitatge i altres entitats que promouen l’habitatge social.   

REAS

Som entitat impulsora del Grup de Treball d’Habitatge cooperatiu en cessió d’ús de REAS.

Mapa Pam a Pam

Hi som inclosos per visibilitzar la nostra entitat dins el sector de l’economia solidària a Catalunya i poder establir sinèrgies amb altres projectes.  


Som presents en espais de participació amb l’administració pública:

Consell d’Habitatge Social de Barcelona

Hi participem per a la defensa del dret a l’habitatge a la ciutat de Barcelona, específicament reivindicant l’habitatge cooperatiu i defensant la implantació de polítiques públiques de foment del model. 

Taula d’Habitatge Cooperatiu de l’Ajuntament de Barcelona.

Hi participem per a incidir en la política pública d’impuls del model, i potenciar la consolidació de nous projectes a la ciutat.


Col·laboració amb entitats
Per a l’impuls de projectes cooperatius:

COOP57

Cooperativa de serveis financers de l’economia social.

Lacol

Cooperativa d’arquitectes que treballa per a la transformació social.

La Ciutat Invisible

Projecte cooperatiu que ofereix capacitació per posar en marxa projectes dins de l’economia social i solidària. 

Matriu

Apoderament i facilitació de grups

Estudi Mirall

Estudi d’arquitectura

FGC Advocats

Cooperativa de serveis D’assessorament I Defensa Jurídica

Col·lectiu Ronda

Cooperativa d’assessoria jurídica, laboral, fiscal, econòmica i social

Mes Advocats

Assessoria jurídica

Croma Studio

Serveis de comunicació gràfica

Coòpolis

Formació i suport en processos de constitució de noves iniciatives cooperatives.


Per a suport de la gestió:

Arç Corredoria d’assegurances

Corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària.

SEPRA

Servei de Prevenció de Riscos Laborals

CoopNet

Cooperativa de serveis de neteja


També col·laborem amb: 

IERM

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

MIT

Massachusetts Institute of Technology

IGOP

Institut de Govern i Polítiques Públiques, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Pareja advocats

Assessorament jurídic


Amb el suport de:


Transparència

La Dinamo Fundació està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.991 per resolució del 19 d’octubre de 2016, amb NIF G66823659.

La Dinamo està homologada com a Promotora Social d’Habitatge per l’Agència d’Habitatge de Catalunya.

L’Indicador Anual de Referència de La Dinamo (01/07/23 a 30/06/24), que determina el tipus d’interès aplicable als diferents tipus de préstecs que oferim, és del 2,82%.

Informació d’activitats:

Informació econòmica oficial:

Balanç social: informe de resultats

El Balanç social és una eina facilitada per la XES per mesurar que les entitats compleixen amb els estàndards ètics de l’economia social i solidària.

A continuació pots trobar els informes de resultats de La Dinamo Fundació:

Protocol per a la prevenció i actuació en cas d’assetjament

La Dinamo es una entitat adherida al protocol per la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de gènere, d’identitat i expressió de gènere o de preferència sexual elaborat per la XES (Xarxa d’economia solidària de Catalunya).

Aquest protocol vol esdevenir una eina concreta que, d’una banda, estableixi mesures preventives per tal d’evitar qualsevol situació d’assetjament dins la XES i de la Dinamo, tot contemplant accions de sensibilització i de formació; i d’altra banda, proporcioni elements que facilitin la identificació de pràctiques precursores o constitutives d’assetjament, per tal de poder abordar-les de forma immediata i efectiva, alhora que estableixi un procediment estandarditzat per donar curs a denúncies d’assetjament i garanteixi una resolució que situï en el centre la reparació de la persona o persones que han patit assetjament i la responsabilitat col·lectiva en l’erradicació.

Pots consultar-lo aquí: