Cooperativa Senior 50/70

Cooperativa Senior 50/70

  • Contacte: cooperativasenior50.70@gmail.com

Ens vam conèixer en el 2014, a partir d’un grup de veïns i coneguts de Cerdanyola amb la idea d’unir-nos i reflexionar sobre el nostre futur després de la jubilació. Hem format una associació, vam decidir que seria possible una convivència en comunitat per a majors, en lloc de la incertesa que representa la vellesa en solitud i invisibilitat de la societat d’avui.

Ens hem decidit per al model de les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús perquè permeten la no especulació dels habitatges i estem convençudes que aquesta fórmula serà molt important en el futur i volem ajudar al seu coneixement i generalització. Fa sis anys que estem informant Ajuntaments, generalitat, administracions, etc. que aquest sistema és possible i molt convenient per al país.

Els nostres objectius són:

• Conviure amb principis i valors comuns, cooperant en un habitatge sense ànim de lucre i autogestionat.
• Respectar al màxim les creences, ideologies i afinitats, amb valors democràtics i amb respecte per les diferències.
• Facilitar el suport mutu en les petites dificultats que es puguin afrontar a partir de l’ajuda amistosa. Quan es requereixi una assistència més professional o continuada caldrà preveure que es presti en un entorn adequat.
• Utilitzar els serveis públics, sanitaris i socials als quals tinguem dret.
• Evitar la soledat i aïllament facilitant la formació de xarxes basades en un clima de solidaritat i tolerància i considerant les relacions humanes com una font de benestar.
• Desenvolupar les nostres capacitats i possibilitats per a mantenir de la millor manera el cos i l’esperit.
• Combinar la vida de relació social amb la independència personal.
• Col·laborar i ser partícips amb les necessitats del nostre entorn, fent tasques en favor de la comunitat.
• Aconseguir el màxim d’autosostenibilitat ambiental i estalvi energètic possible.
• Preveure que els costos econòmics puguin ser assumits per la pensió i previsions d’una persona treballadora normal.

Sabem que la convivència entre diverses persones de diferents pensaments (malgrat la il·lusió i ganes de col·laboració) és complicada, poden sorgir problemes que se solucionen millor demanant la intermediació d’un òrgan aliè a la cooperativa, ens hem fet Grup Motriu perquè esperem que la Dinamo ens pugui ajudar en els casos que calgui demanar opinió i assistència tècnica externa.