Empriu

Empriu

  • Any constitució: 2021
  • Contacte: empriucoop@gmail.com
  • Xarxes socials: @empriu.coop
  • Localització: carrer de Mossèn Amadeu Oller 17-21, barri de la Bordeta a Barcelona
  • Nombre d’habitatges: 40
  • Accés sòl: Dret de superfície cedit per l’Ajuntament de Barcelona per 75 anys, a través de conveni
  • Qualificació: Sòl qualificat HPO
  • Tipus obra: Nova construcció
  • Data d’inici d’obra prevista: Abril 2023
  • Entitats col·laboradores: Lacol (àrea arquitectura i obra), La Ciutat Invisible (àrea jurídica i econòmica).

La cooperativa d’habitatges Empriu neix al barri de la Bordeta el 2021 i es forma a partir de la unió d’un primer grup de persones motriu de La Dinamo, part del grup d’habitatge cooperatiu la Magrana i les bases socials de La Dinamo i les cooperatives la Borda, Sotrac i la Diversa.

La cooperativa construirà el seu edifici d’habitatge cooperatiu en un dels solars qualificats d’habitatge del recinte de Can Batlló. Empriu serà doncs la tercera cooperativa d’habitatges de Can Batlló sumant-se a la Borda i Sotrac.

El projecte va arrencar el maig de 2021 amb la fase de promoció. Les obres de construcció del futur edifici d’habitatges cooperatius d’Empriu s’espera que comencin a principis de 2023 i que les sòcies i puguin entrar a viure a mitjans de 2024.