La Domèstika

La Domèstika

  • Any constitució: 2021
  • Contacte: ladomestikadelafarga@gmail.com
  • Web:
  • Localització: carrer de Rossend Arús 36-38, barri de Sants a Barcelona
  • Nombre d’habitatges: 6
  • Accés sòl: Dret de superfície cedit per l’Ajuntament de Barcelona per 75 anys, a través de conveni
  • Qualificació: Sòl qualificat HPO
  • Tipus obra: Rehabilitació
  • Estat de la promoció: En promoció
  • Data d’inici d’obra prevista: Mitjans 2023

El  projecte de la cooperativa d’habitatges la Domèstika està basat en la sororitat: aposten per les aliances entre dones per donar-se suport i construir projectes estables de convivència. Volen impulsar una realitat material que serveixi per acollir (i nodrir) una estructura afectiva més enllà de la família tradicional, al voltant de la família escollida, i superadora de l’atomització. El projecte neix d’entre persones que ja tenien vincles i ganes de fomentar relacions de cura i suport amb la comunitat.

En maig del 2021 l’ajuntament de Barcelona, en el marc del conveni signat amb la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya (FCHC), la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (Cohabitac), l’Associació Xarxa d’Economia Solidària (XES) i l’Associació de Gestors Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), va adjudicar a la cooperativa un edifici al carrer Rossend Arús. Aquest edifici de dues plantes està ara deteriorat i buit, i les sòcies de la cooperativa hauran de rehabilitar-ho completament.

El projecte es troba en fase de promoció, i s’estudia quin ha de ser l’encaix del projecte en l’edifici per poder donar habitatge a les sòcies. Com que l’edifici és petit, una de les decisions importants del projecte serà quina part de l’edifici serà espai privatiu i quina serà comuna. D’aquesta forma dins el projecte es debat quins són els límits d’allò que és privat de cada unitat de convivència, i quines coses es comparteixen amb la resta de la cooperativa.

El projecte va començar la fase de promoció el maig del 2021 i començaran les obres a mitjans de 2023. L’objectiu és que a finals del 2024 les sòcies ja puguin habitar en comunitat a l’edifici de La Domèstika.