La Fresca

La Fresca

  • Contacte: oriolballesterosgomez@gmail.com

Som un grup d’amics des de fa molts anys, alguns de nosaltres hem conviscut o convivint plegats en l’actualitat i ens sentim atrets/es per promoure una convivència basada en l’habitatge cooperatiu.

La nostra principal motivació és establir un col·lectiu de convivència que vagi en consonància amb la nostra forma d’entendre el món. Com a principal objectiu és cobrir la necessitat d’accés a un habitatge digne, sostenible, autogestionat i no ofegat per les demandes de mercat. A més, volem estendre els valors de l’economia social i solidària i que casa nostra sigui un puntal més d’aquest teixit allà on s’acabi formant.

Imaginem un model equilibrat que proveeixi dels espais necessaris per desenvolupar activitats conjuntes amb un nombre gran de persones, i alhora uns espais privats per a cada nucli de convivència que garanteixin uns serveis suficients per al dia a dia.

Circumscrivim la ubicació necessàriament a Barcelona o el seu entorn més proper, i alhora hem establert uns criteris de preferència de barris que són: Districte de Sants, i Poblenou; per l’arrelament que hi tenim el Grup Motriu.

Pensem que La Dinamo ens pot donar suport en l’assessorament tècnic, facilitar els processos administratius entre la cooperativa i els titulars del sol/habitatge, acompanyar en les diverses fases del projecte, i donar suport en la nostra introducció dins de l’ecosistema de l’habitatge cooperatiu.