La Morada La Morada La Morada La Morada

La Morada

  • Any constitució: 2020
  • Contacte: lamoradacoop@gmail.com
  • Web: https://www.lamoradacoop.org/
  • Localització: Plaça de les dones de Nou Barris
  • Nombre d’habitatges: 12
  • Accés sòl: Adjudicat per La Dinamo fundació via convocatòria oberta
  • Qualificació sòl: Sòl parcialment protegit, es qualificaran tots els habitatges de la promoció.
  • Tipus obra: Obra nova
  • Data d’inici d’obra prevista: Juny 2022
  • Entitats col·laboradores: Lacol (àrea arquitectura i obra), La Ciutat Invisible (àrea econòmica i jurídica), Mes Advocats (assessorament jurídic).

La Morada és un projecte cooperatiu impulsat per un grup de lesbianes, trans i dones, provinents de diverses trajectòries de militància feminista a la ciutat de Barcelona. El projecte fa una aposta per un model d’habitatge cooperatiu feminista que es materialitzi en un projecte de convivència, una altra manera d’organitzar i sostenir la vida i els afectes més enllà de la dicotomia personal/polític, individual/col·lectiu o públic/privat.

El projecte s’ubica a la plaça de les Dones de Nou Barris, a Roquetes, amb la voluntat d’arrelar-se a l’entorn, reconeixent la història de lluita d’un barri com Roquetes i amb interès a participar del seu teixit social i associatiu.

El projecte s’emplaça a un solar titularitat de La Dinamo que va ser adjudicat via convocatòria oberta. Es tracta d’un sòl parcialment protegit, però en la cessió del mateix La Morada assumeix el compromís de qualificar d’HPO els 13 habitatges que es construiran.

L’edifici està dissenyat de manera que es pugui adaptar a les necessitats de la cooperativa i de les unitats de convivència al llarg del temps permetent augmentar o disminuir la mida dels habitatges. El projecte incorpora en una de les plantes un clúster, una comunitat dins la comunitat formada per diverses unitats de convivència que comparteixen espais comunitaris.

La cooperativa també comptarà amb un pati amb vegetació i espai per bicicletes, una terrassa comunitària, una sala polivalent, habitació de convidats i una sala-taller per a treballar.

La Dinamo estem acompanyant La Morada en tot el procés de promoció. Es preveu iniciar les obres el juny del 2022.