La Raval La Raval La Raval La Raval La Raval

La Raval

 • Any constitució: 2018
 • Contacte: laraval@laraval.cat
 • Web: laraval.cat
 • Localització: Barri Vell de Manresa
 • Nombre d’Habitatges: 18
 • Accés al sòl: Dret de superfície cedit per l’Ajuntament de Manresa per 75 anys, a través de concurs
 • Qualificació sòl/habitatges: Sòl lliure, es qualificaran com a HPO 11 dels 18 habitatges.
 • Tipus obra: Obra nova
 • Entitat finançament: Coop 57
 • Data d’inici d’obra: maig 2022.
 • Entitats col·laboradores: Lacol (àrea arquitectura), Construccions 360 (obra), La Ciutat Invisible (àrea jurídica, econòmica i gestoria).

La Raval és un projecte d’habitatge cooperatiu intergeneracional que té com a principi la vida comunitària. La cooperativa està formada per un grup heterogeni de persones d’entre 2 i 72 anys, que volen desenvolupar un projecte de criança compartida així com treballar per un envelliment digne i en comunitat.

El projecte, que s’ubica a un solar públic al nucli antic de Manresa, aposta per la creació d’espais d’ús col·lectiu i comunitari oberts al barri, com a estratègia per fomentar la revitalització urbana i del teixit social d’un dels nuclis antics més degradats de Catalunya. La intervenció del projecte cooperatiu ha de permetre obrir un nou passatge que connecti la plaça Hospital amb l’entorn de l’Anònima, antiga fàbrica del nucli antic que esdevindrà un espai social i cultural per al barri i la ciutat. El projecte inclou 18 habitatges, 11 dels quals es qualificaran com a HPO.

El projecte destaca per la centralitat dels espais comunitaris on faran vida totes les persones de la cooperativa, incorporant una gran cuina-menjador-rebost que alimentarà diàriament a les sòcies de la cooperativa, i que s’ubica a peu pla del nou espai urbanitzat. Donant a la plaça de l’Hospital s’ubica un espai polivalent i un local que se cedirà a l’Ajuntament.

Els 18 habitatges estan distribuïts en diverses tipologies que van d’una a quatre habitacions, incorporant la possibilitat d’adaptar-se als canvis vitals de les persones que l’ocupen, que poden variar al llarg del temps. Per aconseguir-ho, la distribució dels habitatges presenta flexibilitat perquè puguin variar de mida total agregant o segregant alguna estança.

La coberta de la planta cinquena incorpora un espai comunitari polivalent, que integra la bugaderia, i una terrassa de grans dimensions amb bones vistes sobre el nucli antic.

L’any 2021 La Raval així com altres projectes, s’ha beneficiat d’una subvenció de la Generalitat i dels ajuts HabitatCoop. També ha quedat tercera al concurs Germinadors Social la qual cosa els permetrà instal·lar plaques solars amb la bonificació del premi.

El projecte ja ha iniciat obres i es preveu que puguin entrar a viure a principis de 2024.