La Tartana de Can Bofill

La Tartana de Can Bofill

  • Any constitució: 2019
  • Contacte: latartana@canbofill.coop
  • Web: canbofill.coop
  • Localització: Parc natural de Collserola, terme municipal de Molins de Rei
  • Número de UECs: 4
  • Accés sòl: Compra col·lectiva per part de Coop57 i cessió en dret de superfície
  • Tipus obra: Rehabilitació
  • Estat de la promoció: En promoció
  • Entitats col·laboradores: La Ciutat Invisible (àrea econòmica i jurídica), Coop 57 (entitat propietària i finançament).

La Tartana de Can Bofill neix de la lluita per mantenir l’activitat agrària a la serra de Collserola, a través de la rehabilitació de la masia i el treball productiu de les terres de la finca. El projecte inclou tres grans eixos: la producció agroecològica, l’espai d’habitatge format per 4 unitats de convivència, i la dimensió social, entenent Can Bofill com un espai col·lectiu. La finca ha estat adquirida per part de Coop57, en el marc definit com a “sòl comunitari”.

La Dinamo hem acompanyat La Tartana en el procés d’estudi inicial per a l’adquisició de la finca, el suport a la redacció dels estatuts i creació de la cooperativa i durant la fase inicial d’impuls del projecte a través de l’elaboració del pla econòmic i financer.