Què és l’Espai Dinamo?

És un espai propi de la Dinamo, per a aglutinar totes les persones i grups nous que se’ns aproximen, els grups que acompanyem i les entitats que estiguin disposades a impulsar i el model d’usuàries d’habitatge, sigui com a assessors, difusors, usuàries, donants, col·laboradors o patrocinadors.

És l’espai que ens aglutina per defensar el dret a un habitatge digne, en el qual necessitem les aportacions de totes, una participació activa i de proximitat per a estendre el model. És un espai en el qual generem una base social de suport i impuls als projectes, al model i a la fundació, on ens reunim per a escoltar-nos i aprendre i així generar noves estratègies que permetin a més persones i grups motriu consolidar-se i emprendre un projecte nou d’usuàries d’habitatge.

L’Espai Dinamo és un espai on…………


Beneficis de l’Espai Dinamo

És un espai propi de la Dinamo, per a aglutinar totes les persones i grups nous que se’ns aproximen, els grups que acompanyem i les entitats i persones que estiguin disposades a impulsar el model d’usuàries d’habitatge en cessió d’ús, sigui com a assessors, difusors, usuàries, donants, col·laboradors o patrocinadors.

Pel conjunt de l’Espai Dinamo

Trobada anual de La Dinamo (Patronat, consell assessor, CE, equip tècnic i Espai Social) en què s’expliqui l’Activitat de La Dinamo, planificació i rendició de comptes.

Organització de visites a projectes en curs.


Persones i Grups Motriu

Si ets una persona, unitat de convivència o grup interessat en el model, us convidem a convertir-vos en una Persona o Grup Motriu de La Dinamo. D’aquesta manera us ajudem a posar-vos en contacte amb altres persones o grups que estiguin impulsant projectes d’habitatge cooperatiu.

 • Beneficis per a Persones i Grups Motriu

  • També us convidem a assistir a les sessions divulgatives trimestrals on expliquem les característiques de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i donem eines per organitzar-te i impulsar nous projectes.

  • Us ajudem a organitzar una xerrada al vostre barri o ciutat per a difondre el model i promoure l’organització d’un nou grup per impulsar un nou projecte.

  • Rebreu informació de primera mà sobre noves promocions impulsades per La Dinamo.

  • Us acompanyem a les reunions amb ajuntaments, amb l’objectiu d’impulsar de polítiques públiques favorables al model, accés a terra i finançament.

  • El vostre grup tindrà visibilitat en un apartat específic de Grups Motriu en la nostra pàgina web.

  • Podreu participar i aprendre de les experiències de projectes en marxa en el cicle de sessions de trobada d’experiències i debat sobre temes concrets que realitzem una vegada per trimestre.

  EL PROJECTE COMÚ: imaginaris, expectatives, evolució del projecte al llarg del procés, transmissió de l’ADN del projecte a noves incorporacions. Interès social, relació amb l’entorn i el barri, creació de comunitat.

  GRUP i PROCÉS: grups grans vs petits, potencialitats i dificultats. Grups intergeneracionals o intencionals Procés d’obertura del grup motor. Altes i baixes de persones al grup durant el procés. Implicació i capacitats. Gestió de les incerteses, relació amb equip d’acompanyament

  GOVERNANÇA I CURES: rols, presa de decisions, cohesió de grup, gestió de conflictes, criança, espais informals de cohesió, activitats lúdiques, comunitat i suport mutu

  HABITAR I ARQUITECTURA: procés, definició d’espais, disseny participatiu, espais comunitaris, gestió, tràmits i permisos, temes jurídics relacionats amb habitar.

  ELS DINERS I EL LLOC: l’economia, parlar dels diners i patrimoni, fer un projecte de milions d’euros, els riscos personals i col·lectius. Accés al sòl, viabilitat econòmica, vinculació amb l’entorn, projectes que van més enllà de l’habitatge.


Projectes en promoció
 • Beneficis per a projectes en promoció

  • Visualització i difusió del projecte al web de La Dinamo

  • Podreu visitar projectes cooperatius en fase de promoció i convivència.

  • Podreu aprendre de les experiències d’altres projectes en marxa i també convertir-vos en projectes de suport del model, mitjançant la participació en el cicle de sessions de trobada d’experiències i debat sobre temes concrets que realitzem una vegada per trimestre. 

  EL PROJECTE COMÚ: imaginaris, expectatives, evolució del projecte al llarg del procés, transmissió de l’ADN del projecte a noves incorporacions. Interès social, relació amb l’entorn i el barri, creació de comunitat…

  GRUP i PROCÉS: grups grans vs petits, potencialitats i dificultats. Grups intergeneracionals o intencionals Procés d’obertura del grup motor. Altes i baixes de persones al grup durant el procés. Implicació i capacitats. Gestió de les incerteses, relació amb equip d’acompanyament

  GOVERNANÇA I CURES: rols, presa de decisions, cohesió de grup, gestió de conflictes, criança, espais informals de cohesió, activitats lúdiques, comunitat i suport mutu

  HABITAR I ARQUITECTURA: procés, definició d’espais, disseny participatiu, espais comunitaris, gestió, tràmits i permisos, temes jurídics relacionats amb habitar.

  ELS DINERS I EL LLOC: l’economia, parlar dels diners i patrimoni, fer un projecte de milions d’euros, els riscos personals i col·lectius. Accés al sòl, viabilitat econòmica, vinculació amb l’entorn, projectes que van més enllà de l’habitatge

Persones i entitats col·laboradores
 • Beneficis per a persones i entitats col·laboradores

  Petits Donants individuals

  • Agraïment

  • Certificat de persona donant per a l’impuls del model de cooperativisme d’usuàries d’habitatge

  • Benefici fiscal sobre les donacions

  Entitats Donants, Col·laboradores, Patrocinadores

  • Agraïment

  • Certificat d’entitat donant per a l’impuls del model de cooperativisme d’usuàries d’habitatge

  • Reconeixement com entitat donant en la nostra pàgina web

  • Benefici fiscal sobre les donacions

  • Els imports que s’aportin (diferents i afegits als donatius i donacions) estaran exempts d’IVA i seran considerats una despesa deduïble per a la determinació de la base de l’Impost de Societats.

  • Contractes de prestació de serveis publicitaris en els quals la fundació cedeix la seva imatge i marca per a promoure els productes o serveis del patrocinador (per un temps definit en el contracte).


Com podeu formar part de l’Espai Dinamo?

Persones i grups Motriu

Per formar part de l’Espai Dinamo, i poder beneficiar-vos del que hi oferim, heu de convertir-vos en Persones i Grups Motriu.

Persona Motriu: A través d’una aportació anual de 30 € per persona o unitat de convivència i omplint el formulari d’inscripció.

Grup Motriu: Omplint el següent qüestionari, una vegada rebut, ens posarem en contacte amb vosaltres per la inscripció.

Projectes en promoció

Els projectes acompanyats per La Dinamo formen part de l’Espai Dinamo. Altres projectes en fase de promoció que vulguin formar-ne part, s’hi han d’inscriure com a entitat col·laboradora.

Projectes en convivència, persones i entitats col·laboradores:

Us convidem a incorporar-vos a l’Espai Dinamo convertint-vos en donants, col·laboradors o patrocinadors.

Projectes en convivència: A través d’una donació anual de 20 € per unitat de convivència.

Persones donants:

Entitats donants:

Entitats col·laboradores, patrocinadores i fons especials:

//