Publicacions La Dinamo

Informe Anual de La Dinamo 2021

Reptes en l’assequibilitat de l’habitatge cooperatiu

Fundació Coop57, La Dinamo, Sostre Cívic, Holon, Goteo, Coopdevs, Xarxa d’Economia Solidària, Coòpolis

L’Habitatge Cooperatiu en Règim d’Ús en el marc de la política d’habitatge de Catalunya

La Dinamo, Lacol, IERMB

Impuls públic de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús als municipis

La Dinamo

Impuls de les cooperatives d’usuàries d’habitatge. Per a una política pública cooperativa d’accés a l’habitatge

La Dinamo, Lacol

Polítiques de referència internacionals per a la promoció d’habitatge cooperatiu d’usuàries

La Dinamo, Lacol, CIDOB, IGOB-UAB

International policies to promote cooperative housing

La Dinamo, Lacol, CIDOB, IGOB-UAB

Public-cooperative housing policies: An international comparative perspective

La Dinamo, Lacol, CIDOB, IGOB-UAB

Cooperativitzem el mercat d’habitatge privat

La Dinamo

Com crear un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

La Dinamo

Mietshäuser Syndikat. Viatge a Friburg

Sotrac | La Borda | La Dinamo

Sobre el marc legal aconsellable per impulsar el model

La Dinamo, Cristina R. Grau

El foment públic del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús a Dinamarca i Uruguai

La Dinamo, Lorenzo Vidal

Procés de promoció d’un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

La Dinamo

Publicacions recomanades

Gender-based inequalities in the effects of housing on health: A critical review

Carme Borell, Presidenta del Patronat de La Dinamo | Vera Constanza | Ana Fernández

Innovación en el acceso a la vivienda: masovería, cesión de uso y cohousing

Participació: Cristina Grau, Patronat de La Dinamo. Coordinació: Gemma Fajardo | Francisco Merino | Marina Caraffa

Guia d’orientació bàsica per a problemes d’Habitatge

OBSERVATORI DESC

Public-cooperative policy mechanisms for housing commons

Mara Ferreri & Lorenzo Vidal

Housing as a public health investment

Ade Kearns Professor of urban studies

Contemporary Co-housing in Europe – Towards Sustainable Cities?

Pernilla Hagbert | Henrik Gutzon Larsen | Håkan Thörn | Cathrin Wasshede

L’habitatge per a qui l’habita

Mara Ferreri

Visita a habitatges socials i cooperatius a Dinamarca

Mònica Díaz

Cartera de Inmuebles de Vivienda de Interés Social: Alternativas para la provisión de suelo en Uruguay

Carlos Mendive

50 Aniversario Cooperativismo de Vivienda en Uruguay

Revista del Centro Cooperativista Uruguayo

La Borda: A case study on the implementation of Cooperative Housing in Catalonia

Arnau Andrés | Eduard Cabré

How to set up a Housing Co-operative

Radical Routes

Arquitecturas del cuidado

Irati Mogollón | Ana Fernández

Cooperative Housing Toolbox

Northcountry Cooperative Foundation

Accompagner les projets d’habitat coopératif et participatif

Cooperative Housing Around the World

Learning from co-housing initiatives

Tummers Lidewij

Libre Blanc de l’Habitat Participatif

Los proyectos de vivienda alternativa: un ejemplo de cooperativismo en Alemania

Kristina Hille | Revista Idelcoop

CooperHaBITAr. Claves para la generación de procesos cooperativos. Casos de estudio

Universidad de Sevilla | URBANIA Zh Gestión

CooperHaBITAr. Claves para la generación de procesos cooperativos. Claves reflexiones y propuestas

Universidad de Sevilla | URBANIA Zh Gestión

CooperHaBITAr. Claves para la generación de procesos cooperativos. Conclusiones

Universidad de Sevilla | URBANIA Zh Gestión

Andel: el model escandinau d’accés a l’habitatge

Raül Turmo | Fundació Jaume Bofill

Asociaciones y Cooperativas de vivienda en Copenhague y Dinamarca

Lorenzo Vidal-Folch

Vídeos La Dinamo


Vídeos Recomanats