Ajuntaments i Institucions

Col·laborem amb Ajuntaments i institucions per a l’impuls de nous projectes d’habitatge cooperatiu al territori, acompanyant el projecte durant tota la promoció, per garantir la solvència tècnica al llarg del procés. Ho fem a través de l’estudi de patrimoni públic o privat per mobilitzar-lo cap al nou projecte cooperatiu, així com l’articulació i consolidació d’un grup de persones del municipi interessades a incorporar-se al projecte com a persones sòcies habitants. Durant el procés de promoció acompanyem en les tasques organitzatives, així com en el desenvolupament i resolució de les qüestions jurídiques, econòmiques, recerca de finançament  i arquitectòniques, fomentant l’apoderament i participació per part de totes les sòcies.

També ajudem els governs locals en el desenvolupament de polítiques públiques per a l’impuls de l’habitatge cooperatiu en el vostre territori:

  • Realitzem estudis de viabilitat de patrimoni públic per avaluar l’interès de mobilitzar-lo cap a projectes d’habitatge cooperatiu
  • Desenvolupem estudis específics per a la introducció de mesures de foment de l’habitatge cooperatiu en documents de planificació de polítiques d’habitatge, com plans locals d’habitatge.
  • Us ajudem a difondre el model a través de l’organització i participació en actes o presentacions destinades a persones o col·lectius al vostre territori.

Oferim formació a tècnics, personal municipal o membres d’organitzacions sobre les característiques i procediments per al desenvolupament de nous projectes d’habitatge cooperatiu.


Projectes Relacionats