Persones o Entitats amb patrimoni

Us ajudem a donar un ús social al vostre patrimoni, facilitant el desenvolupament d’un nou projecte d’habitatge cooperatiu en edificis o solars de titularitat privada.

Desenvolupem els estudis tècnics i econòmics per a determinar el potencial de la finca i liderem el procés d’impuls  d’un nou projecte cooperatiu.


Projectes relacionats