Aquesta Nota Legal regula l’accés i utilització de la plataforma electrònica https://ladinamofundacio.org/, que La Dinamo Fundació Privada posa a la disposició dels usuaris d’Internet interessats en la seva activitat, serveis i continguts.

En compliment de l’establert a la LSSICE, informem que la titularitat d’aquesta Web pertany a La Dinamo Fundació, amb domicili al carrer d’Eusebi Planas 12, baixos, 08014 de Barcelona.

Condicions d’ús de la web

L’accés i navegació per aquesta Web és gratuït. La utilització d’aquesta Web atorga la condició d’usuari, i implica l’acceptació a les disposicions incloses en el present Avís Legal. La Dinamo Fundació es reserva el dret d’alterar de forma unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, el disseny, presentació i/o configuració de la Web.

Obligacions com a usuari

Com a usuari, s’adopta el compromís de fer un ús diligent de tots els continguts de la Web, amb total subjecció a la llei, renunciant expressament a utilitzar qualsevol material, informació, contingut o referenciat a través de la nostra Web amb finalitats il·lícites que resultin contràries als drets i interessos de La Dinamo, dels seus membres, així com de terceres persones o entitats, responent enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir tals obligacions.

Exclusió de garanties i responsabilitats

Els continguts publicats a la nostra Web tenen caràcter informatiu i divulgatiu. En aquest sentit, La Dinamo procura oferir tota la informació de forma precisa i actualitzada, tot i no pot garantir la veracitat i fiabilitat de tots els continguts. En conseqüència, La Dinamo no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ser degut a la falta d’exactitud, exhaustivitat o actualitat.

La Dinamo no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament de la nostre Web i tampoc garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari o de tercers, declinant tota responsabilitat pels danys informàtics o d’un altre tipus que pogués ocasionar a l’usuari l’accés als continguts de la Web. La Dinamo no exerceix control, ni assumeix cap deure o compromís de verificar o vigilar els continguts d’altres llocs web als quals facilita accés a través de banners o enllaços.

Drets de propietat industrial i intel·lectual

Aquesta Web així com la seva presentació, nom de domini, continguts i, especialment, tots els seus dissenys, arxius de text, àudio o video, articles, gràfics, bases de dades, fotografies, logos, icones, codi font, noms comercials, marques, signes distintius, dibuixos industrials i/o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial són titularitat de La Dinamo i/o de tercers, els quals han autoritzat degudament la seva inclusió a la nostra Web, tenint en tot cas La Dinamo els permisos necessaris per a la seva utilització.

La posada a disposició de l’usuari de les imatges, dibuixos, logos, marques, signes distintius, arxius de qualsevol índole i programari de la Web titularitat de La Dinamo, els seus associats o dels seus proveïdors de continguts no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió de cap dret de propietat industrial o intel·lectual a favor de l’usuari, tret que s’indiqui expressament el contrari.

Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a la disposició del públic, i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. L’ús no autoritzat dels materials i informació continguda en el Lloc Web poden suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d’altres normatives aplicables. La Dinamo es reserva, en conseqüència, el dret de reclamar judicialment qualsevol infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa que pogués derivar-se de l’existència, accés, utilització o contingut del present Avís Legal, o de la nostra Web, els interessats se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.