La Dinamo Fundació està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.991 per resolució del 19 d’octubre de 2016, amb NIF G66823659.

 

L’Indicador Anual de Referència de La Dinamo, que determina el tipus d’interès aplicable als diferents tipus de préstecs que oferim, és del 0%.