Grup Motriu

Si sou un grup de 5 o més unitats de convivència i esteu interessades en impulsar un projecte d’habitatge cooperatiu, us convidem a convertir-vos en Grup Motriu de La Dinamo. D’aquesta manera us ajudem a posar-vos en contacte amb altres persones o grups que estiguin impulsant experiències similars.

Com a Grup Motriu us acompanyem en el desenvolupament d’un nou projecte d’habitatge cooperatiu. També us convidem a assistir a les sessions divulgatives trimestrals que realitzem: sessions sobre el model on expliquem les característiques de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i donem eines per organitzar-vos, així com explicar-vos el procés de promoció en concret i els elements claus per impulsar un projecte. 

Podreu participar i aprendre de les experiències de projectes en curs en el cicle de sessions de trobada d’experiències i debat sobre temes concrets que realitzem trimestralment. També la proposta és visitar projectes en procés de promoció i convivència.

Esdevenint un Grup Motriu també us acompanyem a reunions amb ajuntaments, amb l’objectiu d’impulsar el projecte, buscar mecanismes d’accés a un solar o edifici,…

El vostre grup tindrà visibilitat en un apartat específic de Grups Motriu en la nostra pàgina web. I rebreu informació de primera mà sobre noves promocions impulsades per La Dinamo.

Finalment si us convertiu en un Grup Motriu, també formareu part de l’Espai Dinamo.

Com et pots convertir en un Grup Motriu?

Omplint el següent qüestionari, una vegada rebut, ens posarem en contacte amb vosaltres per la inscripció (una aportació anual de 20 €/UEC IVA inclòs. Formats per mínim 5 persones/UECs).

Subscriu-te al butlletí digital aquí