• Situació del sector d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

  Situació del sector d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

  Tota la informació d’aquesta noticia s’extreu de l’estudi d’Assequibilitat econòmica de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: diagnosi, reptes i propostes, 2021 impulsat per Fundació COOP57, La Dinamo, Sostre Cívic, Holon, Goteo, COOPDEVS que es concreta en el marc de col·laboració amb Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de la ciutat de Barcelona, i amb la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu …

 • Impuls públic de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús als municipis

  Impuls públic de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús als municipis

  La col·laboració pública cooperativa és imprescindible per avançar cap a un model d’habitatge assequible i inclusiu per al conjunt de les classes populars. Des del punt de vista econòmic, això significa assolir aportacions inicials que tendeixin a zero i quotes periòdiques assequibles per sota els preus del mercat. Des del punt de vista social, aconseguir fer …

 • Aconseguits els ajuts de la Generalitat per l’habitatge cooperatiu

  Aconseguits els ajuts de la Generalitat per l’habitatge cooperatiu

  Es tracta de la primera subvenció aconseguida per l’habitatge cooperatiu que recupera sòl privat. Se’n beneficien tres projectes d’acompanyament de La Dinamo: La Morada, La Raval i La Titaranya. Els projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús tenen per davant diversos reptes i incerteses, però ajuts com aquests faciliten la viabilitat dels projectes. Una de les …

 • S’inicien les obres del projecte d’habitatge cooperatiu La Titaranya

  S’inicien les obres del projecte d’habitatge cooperatiu La Titaranya

  El passat dissabte 27 de novembre es va donar inici a les obres de la primera promoció d’habitatges i locals socials de La Titaranya, amb la rehabilitació patrimonial del BCIL Ca Robusté, i emmarcat en l’estratègia d’intervenció i dinamització del casc antic de Valls. El projecte va néixer impulsat pel Casal Popular La Turba, i …

 • Reptes en l’assequibilitat de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

  Reptes en l’assequibilitat de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

  Nous avenços en la campanya ‘Fem assequible l’habitatge cooperatiu’ amb l’estudi “Assequibilitat econòmica de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: diagnosi, reptes i propostes” i la línia d’ajuts HabitatCoop. Des d’inicis del 2021 La Dinamo Fundació, Fundació Coop 57, Sostre Civic, Goteo, Holon i COOPDEVS, amb el suport de Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de la ciutat de Barcelona, i la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu en cessió d’ús de la XES, hem generat un espai de treball …

//