Impacte en salut i benestar de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

Impacte en salut i benestar de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

  • Autoria: Agència de Salut Pública de Barcelona. Recerca coordinada per la investigadora Ana Novoa Pardo.
  • Any: 2018-20

Recerca que pretén estudiar l’efecte dels models cooperatius d’habitatge en cessió d’ús en la salut i el benestar a través d’una revisió de la literatura publicada sobre habitatge cooperatiu i salut, realització d’enquestes a persones sòcies de projectes d’habitatge cooperatiu, un estudi qualitatiu realitzat a partir d’entrevistes individuals i grupals amb l’objectiu de conèixer les expectatives i percepcions de l’impacte en salut i benestar de participar en diferents models d’habitatge cooperatiu a Catalunya, així com mitjançant la instal·lació de monitors de temperatura, humitat relativa, concentració de CO i consum energètic en habitatges en aquest règim.

//