Bloc La Bombeta

Bloc La Bombeta

  • Any constitució: 2022
  • Localització: Riera Blanca 115B – 117B, Barcelona.
  • Nombre d’unitats de convivència: 14-15
  • Accés sòl: Adquisició d’una finca de titularitat privada per part de la cooperativa i un actor privat*
  • Qualificació: parcialment HPO
  • Tipus d’obra: Rehabilitació

Projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús en el barri de La Bordeta tocant amb l’Hospitalet de Llobregat. El projecte es desenvoluparà en una finca dels anys 60 ja edificada que passarà d’estar en mans de titularitat privada a ser una propietat cooperativa-comunitària amb la majoria dels pisos qualificats com d’HPO.

L’edifici necessitarà rehabilitació integral, donat que era d’ús industrial fins al moment. Constarà d’entre 14-15 habitatges i un local d’ús comercial als baixos. La Bombeta aposta per un model de convivència on l’element comunitari és central. A parts dels espais comuns dels quals es dotarà la cooperativa, dues plantes senceres adoptaran el model de convivència clúster. D’aquesta manera hi haurà una planta amb pisos convencionals i dues plantes que seran mixtes. Es preveu la qualificació de 14 dels pisos en Habitatge de Protecció Oficial.

La proposta implica la compra de les finques per part d’un privat proper a La Dinamo juntament amb la futura cooperativa. La nova propietat realitzarà un Dret de Superfície a 50 anys a favor de la cooperativa.

Des de La Dinamo acompanyem a Bloc La Bombeta  SCCL en tot el procés de promoció i fins a l’inici de l’obra i l’entrada a viure, aportant solvència tècnica en totes les fases del procés, control del pressupost global i processos jurídics associats. També fem seguiment i donem suport als debats que té la cooperativa, en la gestió administrativa i de registre i en la recerca de fons, subvenció i finançament. Van començar l’acompanyament a mitjans de 2022 i actualment ens trobem en la fase de definició del projecte bàsic.

 

*Mitjançant un acord entre la cooperativa, La Dinamo i l’actor privat, s’obre la porta a un mecanisme de cooperativització total del sòl en qualsevol moment de la vigència del Dret de Superfície.