Organització i consolidació del sector

  • Cocreació i impuls de la Sectorial d’habitatge cooperatiu i transformador. Constituida formalment l’octubre de 2018 en el marc de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) de Catalunya, la sectorial neix com un espai d’alineament, organització i incidència de diferents entitats que treballem per impulsar el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya. Des d’aquest espai s’ha participat activament en l’elaboració de propostes per a la definició del programa de cessió de sòl per a projectes cooperatius de l’Ajuntament de Barcelona. Així mateix s’ha establert una primera definició dels principis del model cooperatiu a fi i efecte de garantir-ne l’interès públic. Actualment es treballa en l’impuls d’una regulació específica del cooperativisme en cessió d’ús a la Llei de Cooperatives de Catalunya així com en un catàleg de polítiques de caràcter econòmic que contribueixin a la millora de l’assequibilitat i inclusivitat dels projectes.

Podeu trobar més informació a https://xes.cat/comissions/habitatge/

//