Promoció d’un marc legal de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

El model de cessió d’ús, actualment, no es troba regulat específicament a la legislació catalana pel que aquest es defineix, principalment, a través de la regulació dels estatuts socials de cada projecte. Experiències d’altres països com Dinamarca o Uruguai, indiquen la pertinença d’establir una regulació que permeti definir els elements principals del model i garantir-ne l’interès públic, per a posteriorment poder implementar polítiques públiques de foment, amb la seguretat jurídica necessària. D’acord a això, des de La Dinamo es treballa activament per a la regulació del model a Catalunya.

  • Cap a la generació d’un marc legal de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. El 2018 es presenta l’estudi, que inclou els treballs Sobre el marc legal aconsellable per impulsar el model de cooperatives en règim d’ús, realitzat per Cristina Grau, advocada Sòcia de FGC Advocats, SCCL, i El foment públic del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús a Dinamarca i Uruguai, realitzat per Lorenzo Vidal, investigador de la UAB i el CIDOB. Ambdos textos estan disponibles a l’apartat de publicacions d’aquesta web. 
  • Proposta de regulació del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús a Catalunya. El curs 2018-19, amb el suport de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les cooperatives, i amb la col·laboració de la cooperativa Sostre Civic, s’elabora una proposta de regulació del model en el marc de la Llei de cooperatives de Catalunya. La redacció tècnica és a càrrec de Cristina Grau, advocada Sòcia de FGC Advocats, SCCL. La proposta s’ha debatut i revisat en el marc de la Sectorial d’habitatge cooperatiu i transformador i a dia d’avui està en fase de contrast amb entitats del món cooperatiu i institucions. 

//