Formacions i estudis específics

Formacions i estudis específics

  • Propostes per a la dinamització d’un concurs per a la promoció d’habitatge cooperatiu en règim d’ús a Sabadell, i assessorament a la redacció del Plec de Bases. Ajuntament de Sabadell. Habitatges: 60
    Any de realització: 2019
  • Programa d’impuls dels models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge als ens locals, destinat a professionals i polítics de joventut dels ens locals de Catalunya. Organitzat per l’Agència Catalana de Joventut.
    Any de realització: 2018 i 2019
  • Projecte RECOOP HOUSE “REconversion COOPerative HOusing of grant of USE”, presentat a la convocatòria europea d’Urban Innovation Actions 2018, juntament amb l’Ajuntament de Sabadell. Projecte no seleccionat.