El foment de l’habitatge cooperatiu en el marc de les polítiques d’habitatge de Catalunya.

El foment de l’habitatge cooperatiu en el marc de les polítiques d’habitatge de Catalunya.

En aquesta recerca s’ha analitzat la integració del model d’habitatge cooperatiu en el sistema de les polítiques públiques d’habitatge de Catalunya, establint així el marc de referència en el qual s’implementa, actualment, des de l’àmbit de l’habitatge, la política de foment del model.

//