Informe sobre el règim jurídic que ha de regir la mobilització de sòl de titularitat pública.

Informe sobre el règim jurídic que ha de regir la mobilització de sòl de titularitat pública.

Informe que aborda tot de qüestions jurídiques vinculades a la mobilització de sòl de titularitat pública en favor de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.

//