El foment públic del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús a Dinamarca i Uruguai

El foment públic del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús a Dinamarca i Uruguai

L’estudi aborda l’evolució del model a dos països amb una llarga tradició en aquest camp, Uruguai i Dinamarca, i analitza dos elements comuns que tenen un paper rellevant. D’una banda, l’existència d’un marc legal que descriu les característiques del sistema i en garanteix el seu caràcter social i la seva utilitat pública. D’altra banda, fruit d’aquesta utilitat pública, l’existència d’unes polítiques públiques que fomenten i contribueixen fortament al seu desenvolupament. El text revisa el marc legal, institucional i comunitari que ha fet possible el desenvolupament del cooperativisme d’habitatge en règim d’ús a ambdós països, i com ha evolucionat fins l’actualitat.

//