Guia per l’habitatge cooperatiu, una plataforma d’accés universal

Guia per l’habitatge cooperatiu, una plataforma d’accés universal

  • Projecte impulsat en el marc d’una subvenció per a Projectes Singulars, promoguda per la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les cooperatives.
  • Autoria: La Borda i La Dinamo
  • Entitat col·laboradora: Holon, SCCL
  • Any de realització: 2018
  • Enllaç: http://guia.habitatge.coop/

Plataforma que pren com a punt de partida els aprenentatges de La Borda i facilita vehicular-los i fer-los accessibles a altres comunitats. La Guia pretén recollir i sistematitzar el conjunt d’aprenentatges, coneixements i pràctiques adquirides en el procés de La Borda, amb la idea de poder sociabilitzar el procés generat. En la Guia s’analitza el projecte de La Borda en diversos termes: innovació, organització societària, relacions i fites amb les administracions, organització econòmica i financera, intercooperació i creació de mercat social, i vinculació amb el territori entre d’altres.

//