Impuls de les cooperatives d’usuàries d’habitatge. Per a una política pública cooperativa d’accés a l’habitatge a Catalunya.

Impuls de les cooperatives d’usuàries d’habitatge. Per a una política pública cooperativa d’accés a l’habitatge a Catalunya.

  • Projecte impulsat en el marc d’una subvenció per a Projectes Singulars, promoguda per la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les cooperatives.
  • Autoria: La Dinamo i Lacol. Participen també: Chakir el Homrani, Josep Vidal, Josep Maria Montaner, Cristina Grau, Marc Martí-Costa, Carles Baiges, Mara Ferreri i Lorenzo Vidal.
  • Entitats col·laboradoras: La Ciutat Invisible, FGC advocats, Pareja & Associats advocats, CIDOB, IGOB-UAB, IERMB. 
  • Any de realització: 2019
  • Enllaç: https://ladinamofundacio.org/wp-content/uploads/2020/01/LADINAMO_IMPULS-COOPERATIVES-USUARIES-HABITATGE.pdf

La publicació té per objectiu promoure la col·laboració pública cooperativa en l’impuls del cooperativisme d’usuàries d’habitatge a Catalunya. S’estructura en tres parts:

– La primera part es composa de tres textos en què s’argumenta la pertinença d’enfortir la col·laboració pública cooperativa per impulsar el model a Catalunya, posant-ne en relleu l’interès públic.

– En segon lloc, es presenten dues experiències innovadores de política pública, per part de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, que han tingut un paper fonamental en l’impuls del model a Catalunya. També s’inclou un article sobre la integració d’aquest model en el sistema de les polítiques públiques d’habitatge. I finament s’exposen els resultats principals d’una recerca en què s’han sistematitzat polítiques de referència en l’àmbit internacional en onze països o regions.

– La tercera part es concep com un catàleg de mesures de política pública a l’abast dels governs locals per a promoure el cooperativisme d’habitatge als municipis. S’aporta informació relativa als criteris de caràcter polític i tècnic, i als procediments administratius per a la implementació de polítiques de foment.