Sotrac

Sotrac

 • Any constitució: 2020
 • Contacte: info@sotrac.org
 • Xarxes socials: @sotrachabitatge
 • Localització: Carrer Constitució, 43
 • Nombre d’habitatges: 38
 • Accés sòl: Dret de superfície cedit per l’Ajuntament de Barcelona per 75 anys, a través de concurs
 • Qualificació: Sòl qualificat HPO
 • Estat de la promoció: En promoció
 • Entitats col·laboradores: Lacol (àrea arquitectura i obra), La Ciutat Invisible (àrea econòmica i jurídica)

El projecte Sotrac té per objecte la construcció de 38 habitatges cooperatius a un solar públic ubicat al recinte de Can Batlló, districte de Sants-Montjuïc, adjudicat via concurs per l’Ajuntament de Barcelona el 2020.

La llavor de la cooperativa d’habitatge es va posar el 2017 a partir de la llista de les sòcies expectants de La Borda. El col·lectiu destaca per la diversitat intergeneracional, intercultural i d’unitats de convivència, i també per la vinculació al teixit comunitari dels barris de Sants i, especialment, amb l’Espai Veïnal i Autogestionat de Can Batlló.

L’edifici s’ha dissenyat atenent a criteris d’accessibilitat universal i perspectiva de gènere. Inclou 38 habitatges alliberant la planta baixa per desenvolupar usos comunitaris i oberts al barri. Es plantegen tres tipus d’espais comunitaris dins l’edifici segons el seu grau de porositat o obertura:

 • Espais d’ús exclusiu intern, utilitzats únicament per les persones habitants de l’edifici, com les habitacions de convidats o la bugaderia.
 • Espais d’ús intern i ús compartit, que generalment utilitzaran les habitants, però que puntualment es poden obrir a persones o entitats externes a la cooperativa, com la cuina-menjador.
 • Espais d’ús intern i oberts al barri, que combinen l’ús intern amb l’ús més públic obert al barri, com és la sala polivalent o el local per a un projecte de l’economia social.

El projecte incorpora diversos graus de flexibilitat habitacional i nous models de convivència, a través de 3 tipologies d’habitatge que es complementen amb 10 habitacions satèl·lit, agregables temporalment als habitatges. El projecte també incorpora una planta clúster, una tipologia innovadora de disseny i distribució d’habitatges implementada en projectes comunitaris en els últims deu anys sobretot a Suïssa, Alemanya i Àustria, on diversos habitatges comparteixen espais comunitaris propis. Funciona com una petita comunitat dins el projecte i té autonomia a l’hora d’organitzar el seu funcionament quotidià.

Actualment el projecte està en fase de promoció, comptant amb l’acompanyament integral de La Dinamo.