Retorn de la jornada “L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, de la teoria a la pràctica”

Retorn de la jornada “L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, de la teoria a la pràctica”

El passat 27 de setembre vam organitzar, juntament amb Coòpolis, una jornada per debatre col·lectivament sobre com estem aterrant tres aspectes clau del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

L’objectiu de la jornada va ser debatre col·lectivament sobre alguns aspectes que es consideren especialment rellevants en la definició del sistema d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús emergent a Catalunya. La jornada s’inicià amb la presentació d’algunes de les experiències consolidades o que s’estan concretant a dia d’avui: Cal Cases, Sostre Cívic, La Borda i ParkFarm Sarrià.
El debat es va organitzar a partir de les tres taules següents:

> Taula 1: Aportacions inicials i quotes d’ús mensuals
> Taula 2: Mecanismes d’acumulació col·lectiva de recursos
> Taula 3: Transmissió del dret d’ús dels habitatges

A través de la jornada així com del següent document es vol contribuir a generar un coneixement col·lectiu al voltant del sistema d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús que permeti anar definint entre totes un model transformador i alternatiu d’accés a l’habitatge.

Podeu descarregar el document de resum dels debats de la jornada, aquí!