S’han presentat 7 grups a la convocatòria!

S’han presentat 7 grups a la convocatòria!

El passat 31 de desembre va acabar el termini per a presentar-se a la convocatòria oberta per a l’adjudicació d’un edifici ubicat al districte de Sants. Aquest és el primer projecte del Programa d’Impuls a l’Habitatge Cooperatiu Popular, i s’hi han presentat un total de 7 grups. Estem molt contentes per aquesta alta participació que ha superat les nostres expectatives. Durant les pròximes setmanes des de La Dinamo procedirem a l’avaluació dels projectes que acabarà amb la deliberació del grup adjudicatari per part del jurat.

En el marc del Programa d’Habitatge Cooperatiu Popular en cessió d’ús estem treballant en la captació i mobilització de patrimoni de titularitat privada (via donació, cessió o adquisició) per a posar-lo a disposició de nous projectes cooperatius. Aquesta primera iniciativa permetrà, d’una banda, ampliar el nombre d’experiències d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a la ciutat, afavorint la creació de xarxa i la consolidació d’aquest model emergent, i a la vegada, crear un precedent i posar en pràctica un mecanisme per a la mobilització de patrimoni privat cap a projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

Moltes gràcies a tots els grups que us heu presentat!

//