Volem solars municipals per habitatge cooperatiu!

Volem solars municipals per habitatge cooperatiu!

 

Des de la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu i Transformador de la XES, hem fet aquest manifest per reivindicar que es mobilitzin solars municipals cap a habitatge cooperatiu en regim d’ús:

 

A l’atenció dels grups polítics de l’Ajuntament de Barcelona,

És per totes sabut que el parc d’habitatge públic i assequible de Barcelona és encara molt insuficient per a resoldre les necessitats urgents dels veïns i veïnes. També, que des dels moviments socials de la ciutat fa temps que s’estan intentant articular respostes alternatives a partir de l’organització popular.

Una d’aquestes vies d’acció, que comença a agafar força dins de l’ecosistema d’habitatge de la ciutat, és la de l’habitatge cooperatiu, un model consolidat des de fa anys a altres països, i que tot just ara té a Barcelona les primeres experiències en funcionament, els projectes de La Borda i La Diversa, al barri de Sants, i el del Carrer Princesa, a Ciutat Vella.

Un model que prima l’ús de l’habitatge, la cohesió i l’enfortiment dels teixits veïnals, i l’estabilitat vital i el benestar de les habitants per sobre l’especulació immobiliària i les necessitats dels mercats financers. Un model que des de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) volem impulsar per a seguir transformant el parc d’habitatge de la ciutat.

En el proper ple ordinari de Barcelona de 29 de març es presenta l’oportunitat de contribuir a seguir fent realitat aquesta transformació. Sabem que l’actual govern municipal té la intenció de treure a concurs una desena de solars de la ciutat, tres dels quals anirien destinats a habitatge cooperatiu (al recinte de Can Batlló, les casernes de Sant Andreu i Trinitat Nova).

Donada aquesta situació, des de la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu i Transformador de la XES volem insistir en la necessitat de fer efectiva aquesta mobilització de sol per a habitatge cooperatiu i contribuir a consolidar l’ecosistema cooperatiu a la ciutat, a través de projectes que s’emmirallen en altres que ja comencen a existir a la ciutat i que a la vegada serveixin de mirall per altres ciutats de Catalunya, i d’arreu. Creiem que, des de la perspectiva del interès general, està més que justificada la mobilització de sòl públic per part de l’Ajuntament cap a aquest nou model emergent, per les següents raons:

  • Contribueix a la generació d’un parc d’habitatge no especulatiu, assequible i estable al municipi, mantenint la titularitat pública del sòl
  • És un model que no busca el lucre, i es situa entremig de l’habitatge que es mobilitza per a cobrir les situacions d’emergència social i el del mercat lliure, cada vegada més adreçat a les rendes altes. Hi ha tot un gruix de població que no encaixa en cap dels dos extrems i que també necessita i reclama solucions fora de la voracitat del mercat
  • Reforça l’organització i participació de la ciutadania en la resolució i satisfacció de les necessitats col·lectives
  • Proposa la incorporació d’espais de convivència col·lectiva, que fomenten una major interacció social, suport mutu intergeneracional i menor aïllament; la creació d’espais oberts al barri, amb una clara aposta per ampliar la xarxa comunitària a l’entorn i potenciar les relacions amb els i les veïnes
  • Dona impuls a l’Economia Social i Solidària al territori, que posa al centre la cura de les persones i el medi ambient

A més, és un model que arrela en el sí de la tradició autorganitzativa i cooperativa de la ciutat. Un valor històric i genuí de la nostra societat, que en tantes ocasions al llarg de la història, ha contribuït a resoldre necessitats col·lectives a través de l’organització popular, la solidaritat i el suport mutu. Que avui, aquests valors siguin tant presents en el teixit social barceloní creiem que és quelcom a valorar i impulsar des de l’administració.

El Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016-2025, aprovat pel ple municipal el gener de 2017, preveu la mobilització de sòl pel desenvolupament de 500 habitatges en règim cooperatiu d’ús en el marc temporal del pla. A dia d’avui, cada cop són més els grups que decideixen organitzar-se per a impulsar projectes nous, i tot i així, encara estem lluny d’assolir aquesta xifra.

Per tot això, reclamem la publicació d’aquesta convocatòria i la posada a disposició d’aquests tres solars (i els que puguin venir) per a ús cooperatiu. Creiem que no només és beneficiós per a la ciutat, sinó que fins i tot és un acte de justícia cap a totes les veïnes i veïns que estem lluitant pel bé comú i per un habitatge digne per a tothom.

Per tot això manifestem que…
VOLEM SOLARS MUNICIPALS PER HABITATGE COOPERATIU!

 

Sectorial d’Habitatge Cooperatiu i Transformador de la XES

 

 

 

 

 

 

 

 

.