Jornada Polítiques públiques per a l’impuls de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

Jornada Polítiques públiques per a l’impuls de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

Els últims anys marcats per una emergència habitacional en constant creixement ens obliguen ha repensar les polítiques públiques des d’una òptica innovadora per fer front a les desigualtats d’accés a un habitatge digne.

El model d’habitatge cooperatiu en sessió d’ús s’ha convertit en una de les opcions d’accés a un habitatge digne, i és una eina idònia per aportar solucions al repte de garantir un habitatge per a tothom. Si bé ens trobem en un procés d’emergència del model, existeixen certs condicionants que, d’una banda, dificultin el naixement de nous projectes i, per tant, el creixement del sector, i de l’altra, en limitin els condiciones d’assequibilitat i inclusivitat.

En aquest escenari ens preguntem: com podem avançar en l’escalabilitat d’un model que garanteixi les condicions d’assequibilitat i inclusivitat dels projectes i esdevingui una alternativa generalitzable. Després d’estudiar i analitzar experiències prèvies concloem que per afavorir el creixement d’un sistema d’habitatge cooperatiu d’usuàries inclusiu i assequible, és necessari generar i consolidar mecanismes potents de col·laboració pública cooperativa. L’establiment d’una aliança entre el sector públic i un sector social, de caràcter cooperatiu i comunitari, que posi en el centre el valor d’ús de l’habitatge, així com el valor de la propietat col·lectiva, el suport mutu, i el foment de l’economia solidària.

És per això que des del moviment cooperatiu i de l’ESS català creiem que és necessari i oportú, reflexionar i compartir mirades sobre com podem construir aquestes aliances i ampliar i sistematitzar els mecanismes de col·laboració pública comunitària que permetin avançar en aquest camí.

El proper dia 29 de setembre, de 9:15 a 13:45h, la sectorial d’habitatge de la XES, Coòpolis, Sostre Cívic i La Dinamo organitzem una trobada entre persones representants de les administracions públiques i del sector cooperatiu i l’ESS per a parlar i debatre sobre tot això.

La jornada està dirigida a càrrecs electes i personal tècnic que treballa a les àrees d’habitatge, participació, drets socials o economia solidària, dels ens locals o l’administració autonòmica, així com a persones i entitats vinculades al món de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i a l’economia social i solidària en el seu conjunt.

Inscripcions
Podeu fer la vostra inscripció completant aquest formulari.

Consulta el programa complet de la jornada