La compra de l’edifici de Lleida és una realitat!

La compra de l’edifici de Lleida és una realitat!

El passat 23 de desembre vam fer pública la compra de l’edifici del carrer Bruc 8, a la ciutat de Lleida. En la roda de premsa ens van acompanyar totes les entitats involucrades, en representació de l’Ajuntament de Lleida amb el seu alcalde Miquel Pueyo i el regidor d’habitatge Sergi Talamonte.
També comptem amb la presència de Cristina Casol, Cap del Servei Territorial d’Habitatge a Lleida; Xavier Maurin, director general de la Fundació Hàbitat3; Marcel Vidal, representant de Ponent Coopera; i Diana Calvo, representant de la cooperativa La Closca.

  • La Dinamo Fundació, Ponent Coopera, Ajuntament de Lleida, Fundació Habitat3, Agència de l’habitatge de Catalunya i La Closca – Cooperativa d’habitatge generen una col·laboració públic privada per a impulsar el primer projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Lleida.
  • La Dinamo Fundació ha comprat un edifici per a cedir l’usdefruit a La Closca cooperativa d’habitatge i a la Fundació Habitat3 per a gestionar els habitatges d’emergència.
  • És la primera vegada que la ciutat compta amb una iniciativa d’aquest tipus, l’objectiu principal és l’impuls d’un projecte que contribueix a la lluita pel dret a l’habitatge i l’incentiva l’habitatge assequible i inclusiu.

El model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús es basa en l’organització cooperativa i sense ànim de lucre per a proveir habitatge digne i a un preu assequible, no s’ofereix compra ni lloguer. El que ofereix aquest model és la possibilitat de fer-te soci d’una cooperativa i participar d’un projecte d’habitatge compartit, amb altres persones. 

Una de les eines a través dels quals La Dinamo vol consolidar el model en el territori és la de convertir patrimoni privat en habitatge cooperatiu, treient-lo del mercat especulatiu. És així que com a entitat promotora Social d’Habitatge, homologada per L’Agència de l’habitatge de Catalunya, la Dinamo ha recuperat un edifici del mercat privat per donar-li ús social, i garantir la propietat col·lectiva.  

La compra de l’edifici es va realitzar exercint el dret al tanteig i retracte, que és el dret preferent d’adquirir habitatges que les entitats financeres han adquirit en un procés d’execució hipotecària.  El Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges pro­vinents de processos d’execució hipotecària esta­bleix el dret de tanteig per part de la Generalitat, Ajuntaments i Promotors Socials, com és el cas de La Dinamo.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya té esta­blert un Acord Marc amb l’Institut Català de Finances per a fomentar que aquest tipus d’ad­quisicions es destinin a habitatge social, a través d’una línia de finançament bonificat.

El marc regulador del tanteig i retracte i l’acord per poder accedir a un préstec bonificat esta­bleixen un conjunt de condicions:

  • La propietat serà temporal per un termini de 75 anys, a partir dels quals els habitatges esdevindran propietat de l’Agència de l’Habi­tatge de Catalunya.
  • Un de cada 7 habitatges s’haurà de destinar a habitatges d’emergència
  • Tots els habitatges s’hauran de qualificar com a Habitatges de Protecció Oficial (HPO), i les persones usuàries n’hauran de complir els requisits i estar inscrites al Registre de Sol·licitants d’HPO del municipi.

Recuperem habitatge per a garantir la propietat col·lectiva. La propietat del conjunt de l’edifici és de la coo­perativa i, per tant, col·lectiva. El fet de mantenir la propietat de forma col·lectiva com a aposta per la generació d’un patrimoni comú i indivisible entre les sòcies, així com l’accés a l’habitatge a través d’un dret d’ús, són els elements singu­lars i diferencials del model. Es tracta, per tant, d’un sistema no especulatiu, en què l’habitatge sempre es considera com un bé d’ús.

L’edifici adquirit inclou 30 habitatges distribuïts en 2 escales. Es tracta d’un edifici que fa cantonada, situat a un carrer molt tranquil d’una zona de l’eixample a tocar del riu i del parc dels Camps Elisis, molt a prop del centre de la ciutat. Va ser construït el 2008, està totalment acabat i no s’ha arribat a ocupar mai. Es preveu entrar a viure als habitatges el primer trimestre de 2021.

Cessió usdefruit a la Cooperativa La Closca

La Dinamo cedirà l’usdefruit dels 24 habitatges i dels espais comunitaris a La Closca – Cooperativa d’habitatge per un període de 50 anys prorrogable 10+10+5 anys més. Es farà una revisió de la cessió l’any 7. La cessió serà a canvi d’un cànon que la coopera­tiva abonarà mensualment a La Dinamo.

Habitatges d’emergència gestionats per Hàbitat3

Actualment, hi ha moltes persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i el municipi de Lleida no és una excepció. Per aquest motiu, des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’estableix el requeriment de destinar 1 de cada 7 habitatges a emergència. Tenint en compte la configuració arquitectònica de l’edifici, es dedi­caran 6 habitatges a emergència.

Hàbitat3 serà l’entitat a qui se li cedirà l’usdefruit de l’escala A, per a la gestió i acompanyament a les usuàries que ocupin els 6 ha­bitatges. Aquest és un treball coordinat també amb la Regido­ria d’habitatge i la de Benestar Social de l’Ajuntament de Lleida.

Quant a l’estructura econòmica del projecte, les persones sòcies de la cooperativa d’habitatge hauran de fer aportacions inicials per unitat de convivència, retornables en cas de baixa de la cooperativa, per un valor aproximat d’entre 3.500  i 4.500 euros i unes quotes mensuals d’entre 295 i 650 euros (no retornables), segons la mida dels habitatges. Els habitatges estan totalment nous, amb acabats de qualitat: parquet, bany i cuina amb materials nobles.  Tenen caldera de gas, calefacció de radiadors i aire condicionat.

TipologiaSup. útilQuota mensual
S (8ut) 1 habitació36-39m2295-325€
M (12 ut) 2 habitacions45-49m2370-400€
L (4ut) 3 habitacions72-76m2610-650€

Es tracta d’un projecte que ha generat una col·laboració pública cooperativa que s’ha de reconèixer, agrair  i sobretot replicar per a estendre el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a tot el territori català.


Si estàs interessat, les inscripcions estan encara obertes! Inscriu-te