Taula rodona FHAR: Col·laboració públic-comunitària entre entitats sense ànim de lucre a Barcelona

Taula rodona FHAR: Col·laboració públic-comunitària entre entitats sense ànim de lucre a Barcelona

En el marc del Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 2021 (FHAR), La Dinamo va participar en la taula rodona sobre “La col·laboració públic-comunitària entre entitats sense ànim de lucre a Barcelona” juntament amb Hidra Cooperativa, Ajuntament de Barcelona, Fundació Salas i Cohabitat.

En aquest enllaç podreu trobar la sessió en vídeo i a continuació la intervenció de La Dinamo transcrita:

  • En quin punt està actualment la col·laboració públic-comunitària en matèria d’habitatge? Què aporta?

La política pública d’habitatge desenvolupada per l’Ajuntament de Barcelona està tenint un impacte molt positiu en el sector de l’habitatge cooperatiu i està sent un exemple clar de la col·laboració públic-comunitària i de com aquesta pot ajudar a que s’estengui el model. Ara bé, estan havent-hi dificultats evidents pel que fa a l’assequibilitat econòmica dins el sector, sobretot quan ens situen en sòl privat. Un dels reptes que tenim per davant és com traslladem aquesta col·laboració públic-comunitària a la mobilització de sòl privat  cap a la via cooperativa.

  • Per què és important implementar aquest tipus de col·laboració?

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús esdevé una oportunitat de transformació del sector de l’habitatge, des del moviment cooperatiu autogestionat:

  • Apostant per l’Economia Social i Solidària, un model econòmic que posa les persones al centre, impulsant projectes en què la governança i el lideratge recau en les sòcies, afavorint la creació de cooperatives amb una base social àmplia apoderada, i construint una identitat col·lectiva que permet impulsar mecanismes de solidaritat i suport mutu.
  • Defensant l’habitatge com a dret bàsic universal digne i adequat pel conjunt de les classes populars, garantint el manteniment de la propietat col·lectiva i establint mecanismes per impossibilitar pràctiques especulatives amb l’habitatge.
  • Fomentant la creació d’ocupació i generació d’economia en general, sobretot en la fase de promoció dels projectes, i específicament repercutint a la creació de mercat social i activació i potenciació d’iniciatives d’economia social vinculats als serveis associats a la promoció i a la fase de convivència pel que fa a consums energètics, alimentaris, serveis, i altres.
  • Creant un impacte social a través de la creació de comunitat incorporant espais d’ús col·lectiu, i dinàmiques comunitàries. També potenciant la sostenibilitat ambiental, econòmica i social, buscant el màxim confort de les usuàries i minimitzant els consums energètics.

Des d’una perspectiva més àmplia, a través de la consideració de l’habitatge com un determinant social de la desigualtat en salut, es poden concretar diverses qüestions:

L’habitatge repercuteix en la salut física i mental de les persones a través de diferents mecanismes: l’assequibilitat econòmica, la seguretat en la tinença , el lligam emocional amb l’habitatge, les característiques físiques de l’habitatge i l’entorn físic i social del barri on està ubicat.

Des del Grup d’Habitatge i Salut de l’Agència de Salut pública de Barcelona s’està coordinant un projecte de recerca sobre l’avaluació de l’impacte  en salut i el benestar de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya.

  • Quina és l’experiència de la Fundació La Dinamo?

Per poder fer un salt d’escala del model, és necessària la col·laboració pública-cooperativa, contribuint a l’extensió d’un model que garanteixi les condicions d’assequibilitat i inclusivitat dels projectes, i esdevingui una alternativa generalitzable pel conjunt de les classes populars a Catalunya. Per fer-ho, des del sector reivindiquem 2 grans reptes per a l’eixamplament d’aquest nou model:

– La creació d’un marc legal propi, que en reconegui l’interès públic, i que estem treballant des de fa mesos des de les diverses entitats del sector;

– I el desenvolupament de polítiques públiques per a la facilitació de sòl públic, així com l’accés al finançament, i l’impuls de mecanismes de suport econòmic

La Dinamo, en el marc de la sectorial d’habitatge de la XES és on està treballant per la consolidació del model.