Apostem per la intercooperació per a l’impuls d’habitatge cooperatiu

Apostem per la intercooperació per a l’impuls d’habitatge cooperatiu

La Dinamo i Sostre Cívic col·laborem per a impulsar, donar suport i estendre el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.  

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús és un model alternatiu d’accés a l’habitatge, un model que té molts reptes per a estendre’s en tot el territori, però som conscients que una de les principals dificultats d’accés són els requeriments econòmics i financers que recauen sobre la cooperativa, els i les sòcies, sobretot durant les primeres fases dels projectes.

És per això que La Dinamo i Sostre Cívic treballem de manera col·laborativa per a facilitar l’impuls de nous projectes, superar les dificultats econòmiques i facilitar i democratitzar-ne l’accés.

Aquesta voluntat és la que ha portat La Dinamo a replantejar diverses maneres de fer front a limitacions econòmiques en diferents línies, entre les quals es troba posar a disposició part dels recursos propis de la Fundació al servei de les cooperatives d’habitatge.

Així que tot i no ser una entitat financera, La Dinamo té diferents mecanismes de suport econòmic a les cooperatives. Un d’aquests mecanismes són els préstecs participatius, es tracta d’un finançament amb vocació de permanència pensada per a projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús que estan iniciant l’adquisició, construcció o rehabilitació dels seus habitatges.

En aquest sentit La Dinamo i Sostre Cívic hem signat un préstec per a la promoció del projecte de Cirerers, fet que demostra la importància de la intercooperació en el sector si volem que el model es repliqui i estengui en el territori.

El projecte Cirerers, al barri de Roquetes (Nou Barris) neix de l’adjudicació d’un dels solars públics de l’ajuntament de Barcelona l’any 2017, i actualment està en fase d’acabar les obres del seu edifici de 7 plantes amb 32 habitatges i espais comunitaris com un espai-taller en planta baixa, espais de bugaderia a cada planta, una sala polivalent, un espai de cotreball i diverses terrasses. A més, vetllen per la sostenibilitat i aposten per fer ús racional dels recursos i ser autosuficients aprofitant els fluxos naturals propis de l’edifici. Es preveu la seva inauguració durant el primer trimestre de 2022.

El carrer Cireres es convertirà en un “hub” d’habitatge cooperatiu, ja que com a veïnes tenen a La Morada, un altre projecte d’habitatge cooperatiu en promoció acompanyat per La Dinamo.

La Dinamo és una fundació que neix amb l’objectiu de fomentar i promoure la implantació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús com una alternativa als models convencionals d’accés a  l’habitatge. Fomentant la intercooperació i impulsant el treball en xarxa, per tal de construir de manera col·lectiva un model alternatiu d’habitatge no especulatiu, inclusiu i sostenible i de propietat col·lectiva.

Sostre Cívic és una cooperativa d’habitatge que té per objecte social el doble vessant de difusió i promoció del model de cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús, així com la promoció de projectes d’habitatge per a la seva base social, apostant per un nou model d’accés a l’habitatge que sigui accessible econòmicament i sense entrar en el mercat especulatiu.