Caliu habitatge cooperatiu

Caliu habitatge cooperatiu

Som un grup que ens hem conegut entorn d’un grup de swing, tenim interessos en comú i un d’ells és el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i hem estès la idea en el nostre entorn.

Som conscients que el model actual d’accés a l’habitatge ha de canviar i apostem per un projecte comunitari, sostenible que ens proveeixi d’estabilitat i seguretat, així com un habitatge més assequible.

Estem interessats en la zona de Badalona perquè per a molts és la nostra ciutat natal o vivim aquí actualment i estem molt relacionats amb el nostre entorn. Tenim lligams familiars, escolars, laborals i socials. Però també estem oberts a altres possibilitats, però han de ser entorns amb bona comunicació amb transport públic i a ser possible entorn verd.

Hem decidit fer-nos Grup Motriu perquè creiem que necessitem acompanyament en l’organització i ajudes específiques.