La 111

La 111

El nostre és un grup intergeneracional (dels 3 als 56 anys), arrelat a la ciutat de Barcelona i amb perfils humans i professionals diversos. Considerem que el coneixement personal previ entre moltes de nosaltres i el bagatge acumulat com a grup fan del nostre projecte cooperatiu una realitat comunitària forta i compromesa.

El nostre objectiu és constituir una cooperativa d’habitatge ecosocial, feminista i intergeneracional en cessió d’ús a la ciutat de Barcelona. La motivació és generar plegades un projecte de vida sostenible des de la perspectiva econòmica, social i ambiental, amb voluntat expressa de transformació comunitària i emmarcat en els principis de l’economia social i solidària. Les nostres necessitats contemplen la constitució d’un projecte cooperatiu, innovador i flexible.

El nostre projecte social promou un model de convivència comunitària, col·laborativa i participativa basada en la sociocràcia on la presa de decisions es basi en la gestió del bé comú i de les cures, que sigui horitzontal, responsable, igualitari, solidari i autogestionat, i utilitzant la transparència, la inclusió i la responsabilitat de totes les persones per generar harmonia, eficàcia i productivitat. Busquem una organització que permeti generar noves formes de governança i de titularitat col·lectiva, qüestionar el model de família nuclear tradicional, atendre necessitats relacionals a petita escala perquè ningú hagi de renunciar a ingressos o vida personal, i trencar amb la lògica de la subordinació de les dones a les cures i als treballs reproductius.