La Diversa

La Diversa

  • Any constitució: 2018
  • Contacte: ladiversacoop@gmail.com
  • Twitter: @ladiversacoop
  • Localització: Barri d’Hostafrancs, Barcelona
  • Nombre d’habitatges: 10 habitatges i 3 locals
  • Accés sòl: Cedit per La Dinamo via convocatòria oberta
  • Qualificació sòl: Lliure
  • Tipus obra: Edifici rehabilitat
  • Estat de la promoció: En convivència.
  • Entitats col·laboradores: La Ciutat Invisible (àrea jurídica i econòmica), Estudi Mirall i Lacol (arquitectura i patrimoni), Mes Advocats (assessorament jurídic)

La Diversa promou un projecte d’habitatge cooperatiu popular que posa l’accent en la interculturalitat i la diversitat d’orígens de les persones que el componen, contribuint a la participació de les persones migrades en els projectes cooperatius d’habitatge en cessió d’ús i en general en el conjunt de l’Economia Social i Solidària de Barcelona i Catalunya.

És l’adjudicatària d’una convocatòria impulsada per La Dinamo per a la cessió d’un edifici propietat de la fundació, en el marc del Programa d’habitatge cooperatiu Popular en règim d’ús. En tractar-se d’un edifici ja rehabilitat, les aportacions inicials i quotes resultants del projecte són molt assequibles.

La Diversa es constitueix el novembre de 2018 i conviu a l’edifici des de desembre de 2018. La cooperativa gestiona els 10 habitatges i 3 locals de l’edifici. A la planta baixa s’hi ubica la PAH Barcelona i la seu de l’Associació AADAS, contra la violència sexista. Es preveu que el projecte incorpori un espai comunitari polivalent a la planta baixa. La cooperativa també compta amb el terrat d’ús comunitari.

La Dinamo hem mobilitzat l’edifici en què s’ubica La Diversa, a través d’una convocatòria pública, i hem acompanyat La Diversa fins a l’entrada a viure als habitatges.