La Diversa La Diversa La Diversa

La Diversa

  • Any constitució: 2018
  • Contacte: ladiversacoop@gmail.com
  • Twitter: @ladiversacoop
  • Localització: Barri d’Hostafrancs, Barcelona
  • Nombre d’habitatges: 10 habitatges i 3 locals
  • Accés sòl: Cedit per La Dinamo via convocatòria oberta
  • Qualificació sòl: Lliure
  • Tipus obra: Edifici rehabilitat
  • Estat de la promoció: En convivència.
  • Entitats col·laboradores: La Ciutat Invisible (àrea jurídica i econòmica), Estudi Mirall i Lacol (arquitectura i patrimoni), Més Advocats (assessorament jurídic)

La Diversa promou un projecte d’habitatge cooperatiu popular que posa l’accent en la interculturalitat i la diversitat d’orígens de les persones que la componen, contribuint a la participació de les persones migrades en els projectes cooperatius d’habitatge en cessió d’ús i en general en el conjunt de l’Economia Social i Solidària de Barcelona i Catalunya.

A La Dinamo vam impulsar aquest primer projecte pilot per tal de crear un precedent i posar en pràctica un mecanisme per a la mobilització de patrimoni privat cap a projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a través d’una convocatòria oberta. Es van presentar 7 projectes, resultant adjudicatària la cooperativa La Diversa i obtenint la cessió d’ús de la propietat adquirida per La Dinamo. En tractar-se d’un edifici ja rehabilitat, les aportacions inicials i quotes resultants del projecte van ser molt assequibles.

La cooperativa gestiona els 10 habitatges i 3 locals de l’edifici. A la planta baixa s’hi ubica la PAH Barcelona i la seu de l’Associació AADAS, contra la violència sexista. El projecte a més incorpora un espai comunitari polivalent a la planta baixa i un terrat d’ús comunitari.

Les sòcies de La Diversa hi viuen des del 2019 i han creat un projecte que promou la solidaritat interna i d’arrelament al barri com a acte de resistència. Creuen en un veïnat amigable i per això incideixen en la vida del barri de Sants.

Al 2021 La Diversa va enfortir la seva vinculació amb el territori i el sector convertint-se en un punt de distribució de cistelles agroecològiques de la mà de l’Economat Social, com a part de la xarxa Impuls Cooperatiu de Sants i adherint-se la Sectorial d’Habitatge de la XES.